Skejtpark exempel 5

Skaterpark05

Här ses ett eksempel på en skejtpark i platsstöpt betong med förfabricerade betngelement. Parken är byggd 2013 och har
en yta på cirka 250 m2.

Beroende på val av skejtelement så har en skejtpark ett kvadratmeterpris från 9.000-14.500 SEK för en färdig anläggning.

* customprodukt - begrænset dokumentation