Vision, mission och mål

  Designen av utomhusplatsen kan ta många former och du har säkert också många frågor! Hur skapar vi en utomhusplats, som ger lek- och inlärningsmöjligheter till små och stora? Vilka redskap ska vi välja? Vad med säkerheten? Kanske har ni redan konkreta önskemål och idéer? Dom vill vi gärna höra mer om.

  Om du ska bygga en lekplats på din skola, du är utvecklare och ska rita en multibana till en park eller något helt tredje, så vill vi kunna hjälpa dig. Tillsammans skapar vi lösningar till utomhusplatser som utvecklar människor i alla åldrar.

  Kom! Låt oss leka tillsammans.

  Vision

  Att skapa estetiska utomhusplatser för gemenskap och allsidig utveckling för människor i alla åldrar.


  Mission

  Att skapa de bästa utomhuslösningarna i nära samarbete med kunder och partners.


  Vi vill...  • förbättra hälsan och livskvaliteten genom att utveckla användarnas motorik, fysiska och sociala färdigheter
  • möta kunderna på en gemensam nivå och säkerställa den bästa upplevelsen genom konsultation och kommunikation
  • erbjuda flexibla high end-lösningar som täcker alla behov och som är estetiska till utseendet
  • leverera hållbara kvalitetsprodukter i miljövänliga material som passar in i omgivningen
  • hjälpa kunden genom hela processen från utveckling, konstruktion och drift till nedmontering


  Mål


  Vi ger alltid våra kunder den bästa upplevelsen och skapar det bästa värdet genom de produkter, projekt och tjänster vi erbjuder.  Vi använder...  • kunniga medarbetare som tillför kvalificerad erfarenhet till de lösningar vi utför
  • vetenskapliga metoder och resultat för att förbättra inlärning och lekvärde i produkterna
  • professionella leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att bli den bästa partnern för kunden
  • arkitekter och designer för att skapa unika koncept och flexibla lösningar i dansk design
  • kvalificerad personal för att säkerställa professionell ledning och en lösningsorienterad etablering  Elverdals värderingar 

  Vi skapar bäst värde för kunderna


  Vi på Elverdal ger alltid bra service, prioriterar tid till kunderna och fokuserar på att bygga upp en bra relation. Det är oumbärligt för oss, att alla kunder får den bästa möjliga upplevelsen, när de är i kontakt med oss. Detta gör sig gällande vare sig det gäller den inledande kontakten, planläggning, projektdrift, utförelse eller den efterföljande drifts- och underhållsprocessen.


  Vi gör det som är rätt, och vi gör det på rätt sätt


  För oss på Elverdal är det inte bara viktigt att vi gör det som är rätt. Det är också lika viktigt för oss att vi gör det på rätt sätt. Det är därför vi är noga med att behandla våra produkter på rätt sätt och se till att det vi levererar är i gott skick. Dessutom använder vi intelligenta metoder med låg resursförbrukning och hög output. Vi prioriterar våra insatser, planerar vårt arbete, hittar rätt lösning och försäkrar oss om att den blir förverkligad på ett effektivt sätt.


  Det ska vara 'kul' att gå till jobbet


  Hos Elverdal lägger vi vikt vid att skapa en god arbetsplats med skratt och gott humör, där vi både möter våra kunder och varandra öga mot öga. Det är viktigt för oss att ha en stark sammanhållning, där vi alla drar åt samma håll och vi har en synlig och närvarande ledning. Därför ställer vi krav på varandra och ger varandra konstruktiv feedback.


  Att hitta och visa vägen till framgång


  Elverdals ledning är en aktiv sparringspartner till medarbetarna och är aktivt engagerade i det dagliga arbetet. Cheferna är förebilder till medarbetarna och uppmärksamma på att motivera, utstråla optimism och skapa en bra atmosfär. Varje dag handlar om att hitta vägen till framgång för den enskilda medarbetaren.


  Vi visar måttlighet och gör bra affärer


  Vi tar hand om företagets resurser, som om de vore våra egna, och ser alltid till att få kvalitet när vi köper in till företaget. Vi letar alltid efter bra affärsmöjligheter och skyddar samtidigt företaget mot förluster genom att inte ta några onödiga risker.


  Här hittar du våra medarbetare!

  Behöver du hjälp att hitta lekutrustning, eller saknar du inspiration till att designa din uteplats? Oavsett dina önskemål vill vi gärna hjälpa dig med att komma vidare.

  Hitta kontaktperson

  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.