Rådgivning till design av uteplatser till parker, stadsplatser och liknande

  I dag används många människor parker och andra uteplatser till t.ex. löpning och bollspel, men också större anlägg som skater- och parkourparker är flitigt använda. Den offentliga platsen har blivit en stor aktivitet för människor i alla åldrar, antingen man är själv eller ihop med andra. Därutöver väljer fler och fler familjer med barn att bli boende i stan, vilket också ställer krav på designen. Till det kommer önsker om att locka turister, så inredningen och designen av platsen har från nu högsta prioritering.

  Är du t.ex. projektledare i en kommun, och står du inför en renovering eller etablering av ett nytt lekområde, eller ska du etablera ett skateområde till dom unga i stan? Så hjälper vi dig. Vi rådger dig hela vägen från idé till ritning och utförande. Skulle du också önska rådgivning om underhåll, så kan vi också erbjuda det.

  När vi utvecklar lekplatser eller uteplatser, så pratar vi övergripaande om utflyktsmål och lekspots. Läs mera om dom två slags uteplatser till det offenliga området och bli inspirerad av designen på stadsplatsen och få flera informationer – t.ex. om processen.

  Utflyktsmål eller spontan lekspot?


  Lek- och rörelseredskap kan ingå på stadsplatsen på många olika sätt – i mindre skala som lekande inslag också kallat en lekspot eller i större skala som ett bestämt utflyktsmål. Om man väljer den ena eller andra lösningen är bl.a. beroende på storleken på det konkreta området, belägenhet som t.ex. trafikförhållande och ekonomi.

  En lekspot är definieras med ett enkelt eller få lekredskap, som kräver spontan aktivitet. Här är det tal om små elementer i stan typiskt i närheten av fotgängare eller annan slags trafik.


  Utflyksmål täcker över deciderade lekplatser, parkour- och fitnessområden eller liknande. Dessa har typiskt en storlek och har nog aktiviteter eller lekvärde till att vara ett deciderat utflyktsmål.

  Läs mera om utflyktsmål och lekspots, där vi bland annat beskriver uppbyggnaden av uteplatsen.


  Läs om utflyktsmål och lekspots

  ​Hur bygger vi upp och skapar dom bästa uteplatserna?

  Vi arbetar med fyra begrepp, när vi skapar en lekplats:

  Så här går processen

  Vi har erfarenhet med utveckling och design av lekplatser, pauseplatser och liknande till den offentliga platsen. Vi tar hänsyn till alla aspekter i hela processen, vilket är din säkerhet för att vi ihop kan komma fram till precis den lösning, som ni önskar er. Här ser du processen, när vi designar en uteplats till en park eller liknande.


  1) Uppstar
  • Rådgivning
  • Besöka området
  • Avklara besökare och speciella behov
  • Budget
  Tidsestimat


  2) Design
  • Inspiration och referenser
  • Workshop
  • Beräkna customprojekt
  • Projektförslag / 2D- eller 3D- illustrationer
  Ev. Korrigering


  3) Godkännande
  • Presentation
  • Godkännande av ritningar och budget
  Leveransdatum bestäms


  4) Överlämning
  • Ev fel och brister repareras
  • Datum för reparation
  Dokumentation t.ex. lekplatsrapportInformation om drift och underhåll


  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.