Service och reklamationerService


När vi har installerat din lekplats är allt perfekt. För att bibehålla den högsta säkerhetsnivån på lekplatsen och den långvariga funktionaliteten och hållbarhet på bästa möjliga sätt rekomenderar vi servicegenomgång årligen.

Reklamation


En lekplats ska alltid fungera och säkerheten måste alltid vara helt i topp. Dock får alla producenter reklamationer och även om vi sällan upplever reklamationer, får vi det löst och ordnat så fort som möjligt.

Upplever du mot förvänan ett fel eller att produkten inte är komplett, ber vi dig kontakta oss.

För att få löst problemet snabbast möjligt och den bästa möjliga service ber vi dig om att få följande informationer:

- Kort förklaring på vad felet är
- Närbild på felet och bild på hela produkten
- Upplysningar från typcertifikatet (märket sitter på redskapet, artikelnumret står tryckt på)
- Kontaktupplysningar (firmanamn, ditt namn, telefonnummer och e-mailadress)
- Kopia av fakturan inkl. upplysningar om produktionsår

Efter reklamationen är mottagen hos Elverdal, vill vår serviceavdelning genomgå ditt material och snarast återkoppla till dig.

Nedan ses ett exempel på typcertifikat.