Studsmattor

Studsmattor kan användas av alla barn

Elverdals studsmattor lockar fram leendet hos alla barn och trampolinen är alltid en säker vinnare på lekplatsen. Samtidigt stärker den förståelsen för hur kroppen fungerar på ett roligt och aktivt sätt.Filter

Vandalsäkra och godkända för allmänt bruk

Barnens lek på studsmattan stärker både kondition, balans, koordinationsförmåga och lusten att röra på sig. Dessutom ger framgångar på studsmattan en större självkänsla, förståelse för hur kroppen fungerar och en bättre självuppfattning. Även sociala färdigheter spelar in när barnen själva måste organisera leken vid studsmattorna och även måste öva på att vänta på sin tur. Elverdals nergrävda studsmattor är vandalsäkra och alla godkända för allmänt bruk. Studsmattorna är konstruerade med lameller i färgad formgjuten plast med en kärna av stål som sitter i rostfria fjädrar. Studsmattan har små knoppar på ytan, vilket gör att den är halksäker.

Unik fördel med det medföljande specialverktyget

En unik fördel med våra studsmattor är möjligheten att lossa fjädrarna med det medföljande specialverktyget. På så vis kan man på ett smidigt sätt komma till om man av misstag tappat ner något eller ska rengöra under studsmattan. I denna video kan du se hur enkelt det är att lossa fjädrarna med hjälp av det medföljande specialverktyget.

En mängd olika färger och utseenden

Studsmattorna finns givetvis i många färger och med olika mönster. Tveka in att ta kontakt med oss om du vill veta mer om dina möjligheter eller om du vill ha ett icke-bindande erbjudande på en viss färgkombination.