En bra designad skolgård utgår från elevernas behov

  Skolorna är skyldiga att ge eleverna 1 timmes daglig motion och rörelse. En åldersanpassad och väldesignad skolgård, med möjlighet till roliga aktiviteter och gemenskaper, vill motivera barnen till fysisk aktivitet.

  Den väl inredda skolgården vill också främja barnens koncentrationsförmåga samt vara en bra grund till en aktiv livsstil. Behöver du råd till val av lek- och inlärningsredskap, design m.m? Så kan vi hjälpa dig.

  Vi erbjuder – En bra, aktiv uteplats

  Uteplatsen på en skola ska vara både ett frirum, där barn kan vara barn med bra möjligheter till lek, men platsen ska också vara en plats där man kan koppla av. Samtidigt ska området vara en naturlig och trygg läroplats, där det är lätt att flytta undervisningen utanför och göra den aktiv.

  Hur kan vi hjälpa din skola med att uppfylla rätten på 1 timmes rörelse per dag? Vi pratar om fyra tillvägagångssätt och med utgångspunkt arbetar vi här med ett antal elementer för att uppnå den aktiva uteplatsen. Se dem här:
  Vi hjälper dig hela vägen och så här ser processen ut

  Vi har många års erfarenhet med att utveckla design och bygga lekplatser. Vår erfarenhet och kunskap är din försäkran om att vi tar hänsyn till alla förutsättningar i hela processen, så att vi tillsammans kommer fram till precis den lösning du önskar. Här ser du processen när vi bygger en lekplats och uteplats till en skola.  1) Uppstart

  • Rådgivning
  • Besöka platsen
  • Tydliggöra användare och särskilda behov
  • Budget
  • Tidsplan  2) Design

  • Workshop
  • Skissförslag
  • Klargörande av budget
  • Beskrivning av lek och lärande
  • Projektforslag / 3D-illustrationer
  • Evtuellt justeringar  3) Godkännande

  • Presentation
  • Godkännande av ritning och budget
  • Leveransdatum avtalas  4) Montering

  • Inhämtning av bygglov mm.
  • Spärra av området
  • Installation och montering
  • Byggmöten och avklaring av ev. frågor
  • Genomgång och leverans  5) Överlämning

  • Ev. fel och brister åtgärdas
  • Datum för reparation
  • Dokumentation t.ex. lekplatsrapport
  • Information om drift och underhåll  6) Service

  • Servicegenomgång
  • Lekplatsrapport
  • 5-årigt serviceavtal

  Se här ett urval av våra referenser

  Se alla referenser