Elverdal lekplatser

Arkitektritade helhetslösningar till lekplatsen

Elverdal har som mål att bidra till barn och ungdomars gemenskap, hälsa och fysiska utmaning. Vi arbetar målriktat mot att skapa lekplatser och uterum som stärker barnens fysik och utvecklar deras motorik.

BLOX - en lekplats i centrum för dansk design

Her har Elverdal vært underleverantör och realiserat OMA's design och idéer baserat på vår expertis inom byggtekniska förhållanden, materialval, lekvärde och lekplatssäkerhet.

Skolan på Strandboulevarden - utomhus för lek, lärande och rörelse

En specialdesignad lekplats med stor variation av upplevelser som sträcker sig från små känslor till att fokusera på motorik, kondition, rörlighet och lärande.

Legehavet - en tematisk lekplats i nya Nordhavn

En specialdesignad lekplats som i utseende och materialval harmonisera med den omgivande hamnen och skildra Nordhavns industriella period.