Elverdal lekplatser

Arkitektritade helhetslösningar till lekplatsen

Elverdal har som mål att bidra till barn och ungdomars gemenskap, hälsa och fysiska utmaning.
Vi arbetar målriktat mot att skapa lekplatser och uterum som stärker barnens fysik och utvecklar deras motorik.

Absalons Skola

I nära samarbete med Absalons Skola i Roskilde, i Danmark, har Elverdal skapat ett stort offentligt lekområde. Lekplatsen är designad efter skolans önskemål och ska uppmuntra till rolig och utmanande leg, och samtidigt fungera som en mysig tillflyktsort för skolans elever och andra förbigående.

Tegelgårdsgrunden

Tegelgårdsgrunden i Gentofte, i Danmark, har förvandlats till ett spännande aktivitetsområde med goda möjligheter för både lek, sport och gemenskap. Elverdal har även etablerat ett område anpassat till de allra minsta

Idrottslekplats Barnhuset Påfågeln

Elverdal har etablerat en ny idrottslekplats till Barnhuset Påfågeln. Med inspiration från namnet blev löpbanan och det omkringliggande gummigunderlag, placerat så att det skapar en siluett av en påfågel. Lekplatsen inbjuder till aktiv och kreativ lek, för barn i alla åldrar.

Tårs

På den starkt trafikerade och nedslitna huvudgata gennom Tårs i Danmark har Elverdal etableret en ny och färgstark samlingsplats till stadens borgare - en plats som ska locka livet tilbaka på Bredgade.