​Så här arbetar vi – stegvis 

Vi har många års erfarenhet i utveckling och design av lekplatser och uteplatser, och vi tar hänsyn till alla förhållanden. Här kan du stegvis se, och du kan självklart anmäla dig till eller välja bort våra olika tjänster.


1) Uppstart


2) Design


3) Godkännande


4) Överlämna


Läs mera om våra processer under rådgivning.Så här skapar viden bästa uteplatsen 

Här visar och beskriver vi dom fyra begrepp, vi arbetar med, när vi skapar en lekplats.

Om du vill veta mera om, hur vi omsätter detta till praktik, så läs mera under rådgivning.