Rådgivning till designen av lekplatser till förskolor

Förskoleåldern är en tid i barnens utveckling, där man lär känna sin kropp, samtidigt tränar sig barnen på att bli bättre motoriskt och förskolans lekplats bör därför designas med syftet att stärka och utveckla barnens grundmotorik.

Men lekplatsen ska också vara en plats, där olika sociala färdigheter tränas genom lek i gemenskap med andra barn, samtidigt som att det finns ledig plats till det enskilda barnet till att dra sig ur leken.

Står du inför en renovering eller en etablering av din lekplats? Så hjälper vi och ger råd hela vägen från idé til ritning och utförande. Vi ger dig
information och vägledning, så att du får en bra start.
En lekplats med utgångspunkt i Läroplan för förskolan

Hur kan vi hjälpa er förskola , så er nya lekplats tar hänsyn till de sex teman i 'Läroplan för förskolan’?
Läs mer om utomhusplatsen i en förskola och vår service

Här hittar du våra medarbetare?

Behöver du hjälp att hitta lekutrustning, eller saknar du inspiration till att designa din uteplats?

Oavsett dina önskemål vill vi gärna hjälpa dig med att komma vidare.

Hitta kontaktperson

Beskrivning av processen

Vi har många års erfarenhet av utveckling och design av lekplatser till förskolor. Vår kunskap är din försäkran om att vi tar hänsyn till alla förhållanden i hela processen, så att vi tillsammans kommer fram till precis den lösning du önskar. Här ser du processen när vi designar en lekplats till din förskola.1) OUppstart

• Rådgivning
• Platsbesök
• Klarläggande av målgrupper och särskilda behov
• Budget
• Tidsestimat2) Design

• Workshop
• Skissförslag
• Lek och Läroplan för förskolan
• Projektförslag / 3D-illustrationer
• Evt. justeringar3) Godkännande

• Presentation
• Godkännande av ritning och budget
• Leveringsdatum avtalas4) Montering

• Ansökan om bygglov etc.
• Avspärrning av byggområde
• Installation och montage
• Möten och förtydiganden
• Genomgång och leverans5) Överlämnande

• Fel och avvikelser åtgärder
• Datum för åtgärder
• Dokumentation ex. lekplatsrapport
• Installation och montage
• Information om drift och underhåll6) Service

• Servicegenomgång
• Lekplatsrapport
• 5-årigt serviceavtal

Se ett urval av referensprojekt till förskolor

Se alle referencer


Vill du höra mer?

Är den gröna övergången också vigtig för dig? Och vill du veta mera om vår hållbara verksamhet?
Fyll i schemat, så ringer vi till dig.