Drift- och underhållsmanual  

    Bara säkra lekplatser är bra lekplatser. Du hittar våran drift- och underhållsmanual till olika material.


    Underhållsplan av lekutrustning, träningsredskap, solsegel, bord/bänk, pannabanor och multibanor


    Lekutrustning i stål

    Lekutrustning i betong

    Lekutrustning i trä