Drift- och underhållsmanual  

Bara säkra lekplatser är bra lekplatser. Du hittar våran drift- och underhållsmanual till olika material.


Underhållsplan av lekutrustning, träningsredskap, solsegel, bord/bänk, pannabanor och multibanor


Lekutrustning i stål

Lekutrustning i betong

Lekutrustning i trä