Generella affärsvillkor

Allmänna villkor

De priser som anges är exklusive leverans, montering och moms, om inte annat anges i erbjudandet. Priserna på produkter som ytmonteras är exklusive fundament.

Erbjudanden är giltiga i tre månader från erbjudandets startdatum.

Alla ritningar och lösningar som utvecklats av Elverdal är upphovsrättsskyddade.

Kopiering av ritningar eller konstruktion av lösningar baserade på ritningarna, är inte tillåten utan skriftligt medgivande från Elverdal.

Ritningar får inte lämnas ut till tredje part. Produkter från Elverdal är designskyddade och får inte kopieras eller plagieras. Vid tillverkning av produkter baserade på byggarens ritningar och upplägg, är det kundens ansvar att ha de nödvändiga designrättigheterna till det som beställs.

Alla lekredskap tillverkas i enlighet med EN1176.

Det tas förbehåll för tryckfel, utgående produkter, produktändringar och prisstigningar. Ritningar och dokumentation är vägledande och det kan förekomma justeringar och rättelser på levererat.

Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor

Produkterna framställs i allmänhet på beställning, så det är endast i undantagsfall möjligt att avbryta eller ändra en order. Elverdal betalar inte ersättning för försenade leveranser. Kunden är skyldig att omedelbart rapportera fel i de levererade varorna. Om det uppstår fel i en leverans förbehåller Elverdal sig rätten att inom rimlig tid avhjälpa felet.


Särskilda villkor för erbjudandet som endast omfattar leveranser
Det antas att leveranser kan göras med en stor lastbil och att avlastningen sker från lastbilens sida. Det förutsätts därför att kunden är närvarande och hjälper till med avlastningen. Extra kostnader på grund av dålig tillgänglighet eller extra hantering faktureras kunden.


Särskilda villkor för erbjudandet som omfattar monterings- och anläggningsarbeten
Kostnader och tidsåtgång som är ett resultat av svårtillgänglighet, planteringar, gamla lekredskap etc., eller på grund av särskilda markförhållanden, utrustning etc. faktureras separat.

Överskottsjord deponeras på kundens mark, om inte annat anges i erbjudandet. Vid installation av gummibeläggningar gäller särskilda krav på temperatur och fuktighet, som måste uppfyllas för att arbetet ska kunna utföras. Efter installation av gummibeläggningar kan det förekomma färgskillnader, vilka kommer jämnas ut över tiden.

Kunden står för eventuella kostnader för avbrott i konstruktionen, som en följd av upptäckten av fornlämningar eller annan fördröjning från kundens sida. Kunden ansvarar för material som avlevererats.

Det är kundens ansvar att ordna alla bygg- och grävtillstånd, samt att kartlägga och märka upp kablar, rör etc. i marken. Elverdal hjälper gärna till med ansökan om gräv- och bygglov, inhämtning av LER-information eller att genomföra lekplatsinspektioner.

Betalningsvillkor

Betalningsfristen är 15 dagar netto. En större order faktureras löpande och efter färdigställandegrad. Vid beställning av särskilda projekt gäller löpande betalningar från och med orderbekräftelsen.

Vid försenad betalning debiteras en avgift och 1,5 % ränta per påbörjad månad. Eventuella kvarhållanden av betalningar debiteras 1,5 % ränta per påbörjad månad. Elverdal förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills betalning har skett.

Alla icke-offentliga kunder hos Elverdal ska kunna kreditförsäkras innan en beställning kan accepteras. Om detta inte är möjligt har kunden möjlighet att betala i förskott eller tillhandahålla en bankgaranti för betalningen.

Garanti

  • 10 års garanti för fel till följd av material- eller tillverkningsfel på alla bärande delar.
  • 10 års garanti på fel i ytbehandlad plywood.
  • 10 år reservedelsgaranti.
  • 2 års garanti på alla andra tillverkade delar.
  • Garantin gäller endast om produkterna är installerade i enlighet med installationsanvisningarna och underhålls på rätt sätt i enlighet med underhållshandboken för varje produkt.
  • Garantin täcker inte slitage, missbruk eller vandalism.
  • Vid reklamation skickar Elverdal kostnadsfritt nya delar under garantiperioden.
  • Nära havsmiljöer och stadsmiljöer kan produkter från Spiel-Bau förändra sitt visuella uttryck och få oönskad patina som vill medföra extra underhåll. Patina kan tas bort genom slipning/behandling med gengörings- och poleringspasta.