Handlingskraftigt företag och grön omställning 

  Vi har byggt aktiva utomhusområden i flera decennier och övergången till en mer hållbar produktion är högt prioriterad i arbetet med vår framtida strategi.
  Vi önskar en grönare framtid, som vi arbetar klokt med solida och långtidshållbara material och ambitiösa mål till utomhusområdets design och funktioner. Vår grundtanke är att lekplatsen representerar en cirkulär design.

  Våra lekmiljöer måste stå som en stark signal om vad vi som förtetag vill arbeta för. Det är därför vi i Elverdal har formulerat riktlinjer för den framtida omvandlingen.

  På vägen mot gröna lösningar 

  Vårt arbete med att förvandla vår verksamhet till ett handlingskraftigt företag är baserat på bl.a. FN's Handlingsmål.

  Arbetet med handlingsmålen kan dock inte stå ensamt, de 10 principerna i Global Compact måste också beaktas. Detta är grunden för vår ansvarsfulla affärsstrategi.
  Vi översätter de globala målen till specifika realistiska, mätbara och accepterade mål till vår egen verksamhet.

  Du kan läsa mer om Handlingskraftiga mål, Global Compact osv. genom att klicka här.

  En hållbar utveckling är en utveckling som uppfyller dagens behov, utan att äventyra framtidens generationers förmåga att tillgodose sina behov.

  Our common future, Brundtlandrapporten. FN 1987

  Från tanke till handling 

  Många internationella mål och strategier överlappar varandra, så att vårt tillvägagångsätt blir en helhet.
  Vi formulerar våra egna mål, vi tar ägarskap och vi bidrar där vi är bäst.

  Vår hållbara omstrukturering måste innehålla verkliga åtgärder med tydliga mål. Vi kommer att fokusera på vår egen verksamhet och sätta nya mål inom affärsområden som:


  inköp av hållbara produkter
  optimera produktionsprocessen
  minimera avfall
  ‘upsite’ restprodukter och optimering av logistik.  Här sätter vi ord på vad vi kan göra skillnad på, till exempel till - till globala mål.

  Läs mer om hur vi jobbar med de olika handlingsmålen, så att Elverdal blir
  ett hållbart företag.

  Vi önskar en grönare framtid. Vi vill arbeta ansvarsfullt och klokt i Elverdal och vi har formulerat riktlinjerna till vår transformation baserat på FNs Hållbarhetsmål.

  Jens Bo Thorsager, VD Elverdal

  Vill du höra mer?

  Är den gröna övergången också vigtig för dig? Och vill du veta mera om vår hållbara verksamhet?
  Fyll i schemat, så ringer vi till dig.