Om Elverdal

Elverdal skapar arkitektritade utomhus, som är anpassad till användarnas behov. Lekplatser, parkour anläggning och motionsbanor är några av de många lösningar, som Elverdal har utveckla i samarbete med kunderna. Visionen är att skapa en optimal miljö för motion, hälsa, social interaktion, lek och lärande. Elverdal syftar till att hjälpa barn och ungdomars lärande, utveckling, gemenskap, hälsa och fysisk aktivitet. Vi arbetar hårt för att skapa lösningar som stärker barnens fysik och utvecklar deras motorik, förutom att stödja deras utveckling och lärande.

Lek, lärande och utveckling

Hos Elverdal skapar vi lekplatser och utomhusplatser som talar till barn och ungdomars fantasi, gör dem medvetna om sina sinnen och öppnar deras sinnen för den sociala kontakten med varandra. Detta innebär lekplatser och utomhusutrymmen där fysisk och motorisk utveckling är i centrum och där barn och ungdomar får möjlighet att experimentera med sin nyfikenhet, fantasi, uppmärksamhet, koncentration och rörelseglädje.

Med hela vägen

Hos Elverdal arbetar vi med att rita och designa helhetslösningar, samt produkter baserade på specifika behov hos olika målgrupper, demografi, miljö och andra viktiga faktorer. Så att lekplatsen eller det enskilda lekredskapet kommer att ingå i en framtidssäker och slitstark helhetsplan. Oumbärlig för de enskilda produkterna och helhetslösningarna är att skapa ett högt lekvärde för målgruppen.

Vi tillhandahåller service genom hela processen från planering, design, konstruktion till drift och underhåll. Vi kan dela på uppgiften eller vara helhetsleverantör.

Stark kompetens och unika lösningar

Vi har stor erfarenhet med teckning och att utföra unika lösningar,och våra erfarna och duktiga arkitekter specialdesignar gärna delar eller hela lösningar. Högt lekvärde, lek och lärande, trygghet, kvalitetsmaterial, hållbarhet och estetik är avgörande när man utformar en ny lekmiljö.

Hos Elverdal vi ser oss själva som trendskapande pionjärer, med fokus på intelligenta och innovativa lösningar. Vi gör detta för att vi vågar tänka i nya banor, och eftersom vi identifierar behovet inom marknaden samtidigt som vi utvecklar lekplatser och utomhusutrymmen med engagerade kunder, barn och unga, begåvade arkitekter och ansvariga hantverkare.

Hos Elverdal fäster vi vikt vid att integrera forskning och omsätta teori om lek och utbildningslösningar i praktik. Därför ser vi till att hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen om fysisk aktivitet, rörelse och lärande.

Trovärdighet och väl beprövade produkter och material

Vi värnar om vår trovärdighet, och använder endast beprövade produkter och material av högsta kvalitet. Med Elverdals långa erfarenhet och starka kompetens erbjuder vi samarbete på en hög nivå, både tekniskt och professionellt. Vi anser att det är viktigt att presentera grundliga lösningar, utarbeta detaljerade erbjudanden och följa planerna.

Våra yrkesverksamma lekplatsinspektörer utfärdar ett säkerhets- och installationsgodkännande innan lekplatsen levereras. Det är viktigt att våra kunder upplever att vi ger bra, långsiktiga lösningar, och att säkerheten är i sin ordning. Vi ser därför alltid till att det vi levererar är i gott skick.

Har vi väckt ditt intresse?

Våra arkitekter kommer gärna förbi för ett möte, utan förpliktelse, där du kan prata om alternativen för din uteplats och eventuellt samarbete. Under kontaktpersoner kan du se vem som är ansvarig för ditt geografiska område.