Är du arkitekt - och önskar du rådgivning?

  När du utvecklar en ny lekplats till en skola, ritar multibanan till en park eller något helt annat tredje, är vi din sparrings- och samarbetspartner. Vi kan hjälpa dig med materialbeskrivning, anbudstexter och rådgiva om lekplatssäkerhet, montering samt prissättning av ditt projekt.

  Har du själv arkitektritat lekplatsen, och önskar du bara hjälp med att bygga din lekutrustning, så hjälper vi också med det. Därutöver kan vi erbjuda dig DWG-filer till din färdiga design, och vi kan också hjälpa dig med en workshop, om du och din kund behöver stämma av ramarna. Vi rådgiver dig hela vägen från idé till design och utförande.
  Din kund och dina frågor


  Dina kunder har säkert många olika bakgrunder, och därmed är också utgångspunkten till den fina uteplatsen mycket olika. Hos Elverdal arbetar vi med rådgivning till arkiteter i relation till tre kundgrupper:

  Skolor – om du ska designa om eller utveckla en helt ny lekplats till en skola, så kan vi hjälpa dig. Vi kan t.ex. rådgiva om val av den riktiga lekutrustningen och ge dig idéer till att ta höjd för ´Kroppsbaserad inlärning´ i undervisningen.

  Förskolor – om din uppgift är att hjälpa en förskola med att inarbeta elementerna från ´Den starka pedagogiska läroplanen´, så har vi specialister, som kan rådgiva dig.

  Offentliga platser – ska du komma med förslag på etablering av en cykelbana i en park? Eller önskar en kommun, bostadsförening eller liknande, att du ska rita ett aktivt område till er? Så hjälper vi dig.

  Dom olika processtegen

  Vi har många års erfarenhet av att utveckla och designa uteplatser, och vi tar hänsyn till alla förhållanden. Här kan du se dom olika stegen i processen, och du kan naturligvis välja till eller ta bort våra tjänster.

  1) Uppstart
  • Rådgivning
  • Besök platsen
  • Ekonomi
  • Tidsestimat
  Workshop med din kund


  2) Design
  • Inspiration och referenser
  • Hjälp till produktval
  • Leverans av DWG-filer och priser
  • Beräkning av customdesign (special)
  • Rådgivning om säkerhet
  Projektförslag


  3) Godkännande
  • Presentation
  • Godkännelse av ritning och ekonomi
  Leveransdatum avtalas


  4) Överlämning
  • Ev. fel och brister justeras
  • Datum för justeringar
  • Dokumentation t.ex. lekplatsrapport
  Information om drift och underhåll


  Här hittar du våra medarbetare!

  Behöver du hjälp att hitta lekutrustning, eller saknar du inspiration till att designa din uteplats? Oavsett dina önskemål vill vi gärna hjälpa dig med att komma vidare.

  Hitta kontaktperson