Inlärning och spel

Ta med spel och lärande ut i det fria

Spel och lärande hänger onekligen ihop, så varför inte integrera dessa aktiviteter och göra dem till en del av utomhuslekplatsen? Vi på Elverdal är återförsäljare av musikinstrument, bordtennisbord, elektroniska hinderbanor och labyrintspel som kombinerar lek och lärande i en aktiv utomhusmiljö.
Filter

    Utomhusinstrument och spel för lek och lärande

    På Elverdal har vi utvecklat en rad olika musikinstrument för utomhusbruk som med fördel kan vara en del av en musikalisk lekplats, där barn från tidig ålder kan leka sig till att lära sig om ljud och toner. Även spel som bordtennis, elektroniska hinderbanor, labyrintspel och fotbollsspel på lekplatsen bidrar till att stärka motoriken och balansen, samtidigt som de ger goda utmaningar och en sund tävlingsinstinkt.

    Innovativa lekredskap om fysikens lagar

    På Elverdal har vi också ett stort urval av exklusiva lekredskap, som kan beskrivas som parkinstallerande klassrum och laboratorier, som erbjuder minnesvärda och praktiska lektioner om vetenskap – inklusive fenomen så som centrifugalkraft, aerodynamik, energiproduktion samt flera andra inslag hämtade från skolans läroplaner. Alla dessa produkter ger en ny typ av lek där fantasin verkligen kommer in i bilden, och där det finns förutsättningar för både samarbete och tävling. Ännu mer speciellt med denna produktserie är att all energi hämtas från alternativa energikällor, så som kinetisk energi, vindkraft och solenergi.
    Här kan du läsa mycket mer om dessa innovativa lekredskap.