Skötselanvisning

Till ansvarig av lekredskapen, pannabanor och multibanor.
I PDF’en på denna sida finns information om underhåll av lekplatsutrustning, multibanor och inspektion av lekredskapen.

Vid inspektionen används testverktyg, som beskrivs i DS / EN 1176-1. 2017.

Se Elverdals skötselanvisning här.