Skötselanvisning

    Till ansvarig av lekredskapen, pannabanor och multibanor.
    I PDF’en på denna sida finns information om underhåll av lekplatsutrustning, multibanor och inspektion av lekredskapen.

    Vid inspektionen används testverktyg, som beskrivs i DS / EN 1176-1. 2017.

    Se Elverdals skötselanvisning här.