Tillbaka till översikten

Vattenlek - vattenströmsbänk

Enkel och funktionell vattenflödesbänk i rostfritt stål som med fördel kan inkluderas som en del av ett vattenleksystem. Här finns gott om möjligheter för rolig lek med både sand och vatten. Vattenflödesbänken gör det möjligt att experimentera med vattenflöden. När vattnet hälls i, rinner det som en flod ner mellan markeringarna och bildar en fin vattenström. Som bilden visar, kan man även bygga med sand i fördjupningarna och därmed själv styra vattenflödet. Ett uppenbart lekredskap som möjliggör kontinuitet, betraktande och ihållande lek som bidrar till att stärka barnens allsidiga personliga utveckling.