Träskulptur Häst

ORG8021A

Handsnidad träskulptur i eketrä i form av en häst. Ger liv åt lekplatsen och passar speciellt bra in i skogs- eller naturlekplatser. Varje häst får ett unikt utseende.

Träskulpturer som den här kan med fördel ingå som ett fantasifullt inslag på lekplatsen, vilket kan leda till lärorika samtal om djurliv, näringskedjor och naturen i allmänhet.

Fråga oss om du har en förfrågan om andra träskulpturer.

* customprodukt - begrænset dokumentation