Klätternät i galgar

ORG7026A

Robiniastolpar med monterade klätternät, där barnen kan klättra lodrätt uppåt. Här finns en utmaning för de äldre barnen.

Motorisk utmanande

Klättring kräver fysisk skicklighet, balanssinne och en viss styrka i fingrar och armar så att greppet inte kommer att misslyckas. Det kräver samordning av rörelser, medan barnen som sträcker sig uppåt måste tiita på både händer och fötter.