Lekplatsföretaget - vi skapar innovativa uteplatser till lek och rörelse 

  Hos Elverdal skapar vi arkitektritade lekplatser och uteplatser, som ger lust till att leka, röra sig, dyrka sport och göra saker tillsammans. Det är på stadsplatsen, i inlärnings- och upplevelsemiljöer och i naturen – där vi alla rör oss, träffas och gör saker tillsammans.

  Som lekplatsföretag samarbetar vi brett och våra kunder täcker både arkitekter, förskolor, kommuner, bostadsföreningar, föreningar, entreprenader mm. Vårt fokus är att skapa många lekvärden i produkterna och utveckla leklandskap till många ändamål.

  Några projekt börjar som en vision eller drömmen om en helt unik utomhusplats. Det kan också var att platsen har en historia, som ska förmedlas genom lek, I oslo har vi t.ex. gjort en lekplats, som hyllar Norges natur och kultur.

  Till Bellakvarteret har vi designat Aktivitetstaket Bella i en flexibel design, så att den ger en aktiv gemensam utomhusplats till att träna, leka och träffas lokalt. Samtidigt täcker det Bella Centret behov av att ha en utomhusplats till sina internationella aktiviteter. Till disrtrikt Nærheden i Hedehusene har vi skapat en naturlekplats, som får den vilda naturen med in i bostadskvarteret.

  Andra projekt görs i samarbete med andra landskapsarkitekter. Till Horsens Gågade har vi utvecklat två lekområden: Aktivitetsstrøget och Kirketorvet, i samarbete med Schul Landskabsarkitekter. Och samarbetet med COBE har vi utvecklat och producerat lekutrustning till LekHavet i Københavns Nordhavn.
  Se flera exempel på projekter under referenser på hemsidan.

  Elverdal har sitt ursprung som lekplatsföretag med en idé om att skapa lekplatser och utomhusplatser i nordisk design och med hög kvalitet i estetik och många lekvärden. Vi önskar att inspirera till rörelse och lek, som stärker hälsa och livskvalitet – och som stimulerar nyfikenhet.


  Utomhuslösningar och lekutrustning 

  I våra produkter lägger vi vikt på det estetiska och många lekvärden. Vissa produkter börjar som en specialdesignad lekutrustning eller utemöbel, som senare ingår som en del i vårt fasta sortiment. Vi leker ständigt med nya idéer till lekutrustning och design, som väcker nyfikenheten och lusten till att utforska och använda kroppen.

  Elverdal har ett starkt team med arkitekter, designare, montörer och hantverkare. Samtidigt samarbetar vi med nordiska och internationella desingare och arkitektföretag. Vi har lång erfarenhet av att arbeta och samarbeta på tvärs mellan byggherre, arkitekt och ingenjörer.

  Som lekplatsföretag inkluderar våra designtjänster idéutveckling, rådgivning, lekkunskap, projektering och lekplatssäkerhet.

  Vi löser behov och utmaningar  

  Elverdal designar utomhusplatser till en vardagsplats, där många rör sig bl.a. till skolor och förskolor, till utflyktsmål, bostadsområden, träning- och idrottsområden till människor i alla åldrar, även till särskilda behov.

  Vårt fokus är att lösa behov, utmaningar eller nya föremål. Exemel på detta kan vara att stadens allmänna plats ska hjälpa oss att röra oss mera, kunna ge trygga rastplatser till tonårstjejer eller lugna platser att kunna reflektera och att hitta ro. Eller skapa fred och plats till närhet för familjer med sjuka barn.

  Sättet vi lever och lär på förändras och nya behov uppstår – Storstäderna utvecklar sig och närmar sig och utomhusplatsen till träning måste tänkas kreativt in i stadsplaneringen. Träningsområden ska skapas, där seniorer har lust till att komma och träna – fler och fler vill gärna träna fysisk träning utomhus, t.ex. fitness och calisthenics.

  Det kan också vara att skapa platser, som tillgodoser unga tonåringar, där man kan träffas spontant och t.ex. tränar informella sporter som parkour. Eller att undervisningsplatsen tas utomhus, som en fast del i skolundervisningen.

  En bra utomhusplats är en ledig plats 

  Elverdal arbetar i spännvidden mellan design av lek och rörelse och arkitektur. Vi förvandlar drömmar och viskoner till form- och utomhuslösningar med lång hållbarhet. I samarbetet betonar vi att ha en kreativ och öppen dialog, t.ex. genom användarinvolvering, workshops, skisser och handledning. Till exempel har barn och ungdomar i en fritidsklubb varit med till att göra moodboards för att visualisera sina förväntningar på atmosfären till den nya lekplatsen, som vi ska rita.

  Vi tycker att en bra utomhusplats är ett ledigt utrymme med fokus på lek och rörelse. Samtidigt ska det vara en trygg plats, där man kan vara sig själv och som ger möjlighet att umgås med andra. Med vårt arbete önskar vi att bidra till att alla har möjlighet för att vara aktiva och leka på den offentliga platsen.