Den lilla lekplatsen – Plats till mer än en gunga?

  Kan man designa en liten lekplats, som ger plats till många med roliga lekar både till de yngsta och de äldre barnen? Vilken lekutrustning ska man välja, om vi inte har speciellt mycket plats? – Är det något ni går och tänker på, så kan vi hjälpa er.

  Hos Elverdal har vi erfarenhet med att utveckla lekmiljöer i alla storlekar. Från helt stora parklekplatser, skolor och förskolors utomhusområden, till små lekspots i stan, bostadsområden eller ute i naturen.

  Vi arbetar för att skapa ’den bästa lekplatsen’, som både ger barnen ett fritt utomhusområde och är en inlärningsplats. Här kan barnen själva skapa reglerna till lek och att utforska världen genom kroppen. En bra lekplats, tycker vi, ska ge breda lekmöjligheter, som utmanar och som barnen kan växa med. Det är en plats, som familjer älskar att komma tillbaks till och ger spännande lekaktiviteter på olika nivåer.


  Få ett litet område med många lekmögligheter

  Behöver lekplatsen på din förskola renoveras? Ska stadsparken ha en lekplats eller tänker ni på att göra en lekplats till bostadsföreningens gård? Ofta är användargruppen en sammansatt grupp och det ska gärna skapas en lekmiljö till flera åldersgrupper. När vi arbetar med ett mindre område, tittar vi på att välja en sammansättning av lekutrustning med högt lekvärde. Lekvärde är det sätt, som lekutrustningen kan stimulera barnens motoriska, emotionella och sociala utveckling på.

  I lekplatslösningen ser vi på hela platsen – även yterna. Linjer och grafik i beläggningen utvecklar lek- och inlärningsplatsen och vi arbetar med att skapa nivåskillnader t.ex. kullar, balanstoppar, kanter eller inbyggda studsmattor i ytan.

  Till den lilla platsen ska man också tänka på att skapa rastplatser, eftersom barnen inte kommer ensamma. Det ska vara möjligt att som föräldrar och vuxna att sitta nära när barnen leker. Kanske ska man skapa lä, skugga och avskärmning med antingen gröna växter eller ett staket.

  En rolig och mysig lekplats på den offentliga platsen blir snabbt ett populärt ställe att mötas på både för barnfamiljer, mormor och morfar eller förskolor som är på tur. Vi gör det enkelt för er att designa lekplatsen och våra arkitekter, designare, hantverkare och montörer kan hjälpa er hela vägen.  Vi utvecklar tilsammans med dig

  En liten lekplats kan man t.ex. designa med en enkel större lekutrustning ihop med ett par mindre redskap. Större lekutrustning, som passar till små områden, är djungelbanans-elementer, klättertorn, klätternät eller gungor. Det inbjuder till spontan och snabb lek som att gunga eller klättra och man kan både leka flera tillsammans eller själv.

  För att lekplatsen ska vara långtidshållbar, ska det vara utmaningar, som barnen kan växa med. Tar man gungan, vill de yngsta barnen inte kunna få nog av att bli gungade. Senare tränar barnen själva i att gunga och när balans och känsla av rytm är på plats, ska man pröva nya saker som att gunga högt upp till trädens blad eller att stå upp på gungan.

  En annan lekutrustning med många utmaningar, som barnen kan växa med är en djungelbana. På en liten djungelbana till 1-6 åringar kan barnen i säkra omgivningar träna sig i att klättra och hitta balansen på ojämn mark. Banan är designad, så att de yngsta barnen kan hitta stöd på stolparna, medan de tränar sig i att balansera på gångbroar och stubbar. Till de äldre barnen utmanas balansen på djungelbanan, när det kommer fart på benen. Så kan det snabbt bli till en tafatt lek i ’djungelskogen’, där man både hoppar ner och upp, klättrar över och under.

  Vil du ha inspiration till ihopsättningen av lekutrustning till den lilla lekplatsen, så har vi skapat en linje av Elverdals paketlösningar till både små och stora platser. Du kan hitta dom under produkter.

  Bli också inspirerad av projekterna till stadsgatan i Sandviken, Skovvangskolen. Naturlekplatserna Dannebrogspladsen, Bagsværd Fort och Dollerup Bakker. Se alla under referenser.


  Checklista  1. Användargrupp


  VILKEn åldersgrupp använder platsen?
  2.
  AKTIVITETER


  Särskilda önskemål till lek och/eller träning?

  3.
  miljön


  är det ett lokalt historiskt tema, person eller stil,
  som det ska tas utgångspunkt i?


  SKA platsen planteras och/eller avskärmas?
  4.
  Paus/rast


  VILKa paus/ZONER SKA det vara?


  SKA platsen ha belysning på kvällen?