Skyclimber vers. 1

3449902

Med den karaktäristiska formen kan man klättra och leka i det kägelformade klätternätet. Här finns många möjligheter. Man kan bl.a. klättra på klätterväggen eller ligga i hängmattan.