Skyclimber

3449001

Med den karaktäristiska formen kan man krypa och leka i det kägelformade klätternätet.