Rotator

6505008

Karuselltur för fyra där man håller fast sig i karusellen med händerna.