Pythagoras Treadmill

500-PTGR

Pythagoras Treadmill består av ett cirkulärt löpband som lutar mot marken och som därför utmanar balansen när man springer runt. Plattan visar Pythagoras sats a2+b2=c2 med hjälp av tre kvadrater som tillsammans bildar en rätvinklig triangel. Plattan är fylld med vätska, som exakt motsvarar den mängd som utgör den största kvadratens yta. Vid rotation rör sig vätskan på grund av gravitationen. Det märks tydligt att den mängd vätska som krävs för att fylla den stora kvadraten är densamma som den mängd som krävs för att fylla de två återstående kvadraterna – därmed illustreras Pythagoras sats. Rotationsrörelsen konverteras dessutom till energi som används för att lysa upp löpbandet.

Se en presentation av produkterna från samma serie här.