Monte Bianco klätteranläggning

3142302

Klätteranläggning där klätternätet är fastspänt på en pyramidformad stålram. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.