Lekskepp i tre delar

2.2701-E

Lekskepp med många möjligheter, bl.a. mast och utkiksplats, stäv och akter och rutschkana.