Turn Vault - parkourguide

Denna teknik är en av dom basala, som vill vara riktigt bra att starta med att lära. Kom snabbt vidare med ett drop på den andra sidan.

Turn vault används till att vrida kroppen 180° över ett hinder. Man komme in mot hindret, placerar föredragna hand vänd 180° på kanten av hindret och iväg med fötterna. Därefter vrider man runt kroppen om den placerade handen och landar på den andra sidan av hindret med ansiktet mot hindret.