Utmana kroppen med parkour

Parkour är att röra sig genom stan i flow, uteslutande genom att använda kroppen.
Parkour görs genom att använda husmurar, ledstänger och mycket annat.

Se videofilmerna:

Cat Leap
Climb up
Monkey Vault
Kick up
Palm Spin
Speed Vault
Wall Run
Gate Vault
Lazy Spin
Turn Vault
Pop Vault
Dive Roll
Dash Vault
Muscle up
Reverse Vault
Precesion Jump
Rolling Fall
Lazy Vault
Laché + swing
Undebar