Utmana kroppen med parkour

  Parkour är att röra sig genom stan i flow, uteslutande genom att använda kroppen. Parkour görs genom att använda husmurar, ledstänger och mycket annat.

  Man kan dela upp parkour-övningarna i tre grupper:

  a) Bar/rail - Lache / Swings, Underbar, Balancegang, Gate vault og Palm spin
  b) High wall - Run up, Climb up, Cat leap og Tic tac
  c) Blok - Monkey vault, Kong vault, Speed vault, Lazy vault, Turn vault, Dash vault, Kash vault, Precesion jumps, Box jumps og Stride jumps.

  Vaults är en vanlig term för alla sätt man rör sig över hinder på. Det finns många olika Vaults och de kan användas för att efftektivt passera över hinder eller kreativt sätta ihop ett flow genom att kombinera flera övningar, när man ska över hinder.

  Vaults görs som regel över hinder mellan höft och brösthöjd. Nedan följer en beskrivning av möjliga Vaults.