Utmana kroppen med parkour

Parkour är att röra sig genom stan i flow, uteslutande genom att använda kroppen. Parkour görs genom att använda husmurar, ledstänger och mycket annat.