Reverse Vault - parkourguide

Detta är en övning, där du vrider 360 grader runt om dig själv, samtidigt med att du passerar ett hinder.