Palm Spin - parkourguide

Denna teknik låter dig snurra 360 grader runt om en kant, på ett effektivt och smidigt sätt.

Palm spin är en av de mera tekniska övningarna. I ett palm spin ska man faktisk tinte över hindret, men i stället använda den till att göra en slags u-vändning. Detta gör man genom att komma mot hindret och placera sin föredragna hand/starkaste handen på kanten av hindret vänt 180° grader. Därefter placerar man den andra handen på som stöd och skjuter iväg med benen. Därefter lutar man sig mot den riktning den föredragna armen är placerad och vrider hela kroppen runt om armen, så hela kroppen landar på den andra sidan av armen.