Monkey Vault - parkourguide

Detta är ett av dom mest använda hopp parkour, på grund av dess flexibilitet och effektivitet.


Monkey vault görs som regel över hinder, där det är för högt till att hoppa över utan att använda armarna. I övningen börjar man ofta med ett tillvägagångsätt, lägg båda händerna på hindret (är den för hög att hoppa över utan att använda armarna.
I övningen startar man ofta med att springa, placera båda händerna på hindret (ett betongblock eller en rail) och drar höfter och ben upp till armarna, vartefter armarna frigörs och den fart och kraft man skapat får en över hindret.
En Kong vault påminner på många sätt om en Monkey. Skillnaden mellan de två övningarna ligger ia att man vet att en Monkey som regel får fart i avsatsen, medan man i en Kong går man ofta med benen längre bort från hindret och greppar sin kroppsvikt på vägen ner med armana, genom att placera dem på eller så nära hindret som möjligt.
Typ som ett harhopp på marken.