Dash Vault - parkourguide

Med denna övning lär du att passera ett hinder snabbt och med benen först.

Dash vault är en effektiv övning som görs genom att springa mot hindret i hög fart och sparka ett ben upp över hindret och skjuter ifrån med det andra benet, så det samlas ihop i luften. När hela kroppen är över hindret, placeras båda händerna på hindret, så man tar emot med händerna och inte rumbpan.