Samarbeten

  Planerar eller ritar du en ny lekplats till skolan, förskolan eller en allmän park? Eller utvecklar du en idrottsplan till flera ändamål eller ett träningsområde? Elverdal kan vara ditt bollplank, rådgivare och
  tillverkare.

  Vi hjälper landskapsarkitekter, arkitekter, designers och utvecklare att lyckas med sina arkitektoniska visioner och projekt

  Vårt tillvägagångssätt är öppet-sinnat. Vi lyssnar på dina idéer och hjälper dig att utveckla din egen design.

  Elverdal erbjuder samarbeten inom lekplatsplanering, design av lekredskap och utemöbler. Vi kan ge dig råd om design, de lekvärden du lägger i designen, materialval, lekplatssäkerhet,
  montering etc.

  Vi kan även vara din samarbetspartner vid arkitekturupphandlingar och tävlingar.

  Elverdal kan hjälpa dig från din första skiss eller designkoncept till slutprodukt!


  Builder - 3D Designverktyg

  Vi har gjort det enkelt för dig som arkitekt, landskapsarkitekt eller designer att skapa dina egna lekredskap.

  När du arbetar I Elverdal’s Builder kan du:

  Visualisera I 3D, medan du ritar.
  Se säkerhetszoner till lekutrustningen.
  Ladd aner DWG filer till annat designprogam som du använder.

  Prova Elverdals Builder.