Ny lekplats? – Elverdal är din lekplatsproducent

  Elverdal är danskägt, internationell lekplatsföretag. Vi designar, utvecklar, producerar och monterar lekplatser i högsta kvalitet till den offentliga platsen; både till skolor, förskolor, parker bostadsområden och -föreningar, utomhus idrottsplatser som skatebanor, parkouranlägg, naturlekplatser mm.

  Vi löser arkitekt- och konstruktionsuppgifter i alla storlekar inom lekplatser på den offentliga platsen, estetiska platser och lekplatsprodukter samt lekplatsutrustning.

  Våra arkitekter ritar lekplatser, som inte bara uppfyller era önskemål av val till lekplatsutrustningen,men vi har också:
  • Fokus på användarens behov
  • Fokus på att tillföra lekvärden
  • Tänker på landskapet och hur lösningen passar in i områdets arkitektur
  • Fokuserar på forskning och integrera den senaste kunskpaen om lek och lära
  • Tänker på pedagogiska mål
  • Yänker på att uppfylla säkerhetskrav
  • Tänker på kvalitet och garanti
  En bra lekplats

  Lekplatsens lekutrustning har stort värde för utvecklingen av barnens motorik. Därför arbetar vi med att tillföra vår lekutrustning många lekvärden, så hela kroppen och alla sinnen kommer igång.
  Förutom att stärka barnens motorik och stödja utvecklingen av sinnena, är lekplatsen en inlärningsplats, där barnen utvecklar sina sociala färdigheter genom lek och gemenskap med andra. Vi tycker, att en bra lekplats har många lekvärden, som stödjer utvecklingen, men utomhusområdet måste också vara en friplats för barnen till att skapa sin egen värld.

  Lek och rörelse är viktiga motorer för barnens inlärning, sociala färdigheter och generella trivsel. Men en lekplats ska också vara rolig och det ska kittla i magen för att gunga, komma till toppen på klätteranlägget, köra i ’ångtåget’ tillsammans på rutschkanan eller snurra snabbt på karusellen osv.

  En bra lekplats ska också ha lugna platser till att hämta andan på och en rastplats, som ger möjlighet för att snacka tillsammans i mindre grupper, särskilt för de äldre barnen eller till att observera andra och deras aktiviteter. Föräldrar, lärare och pedagoder behöver också bra sittplatser, där de kan vara tillsammans med barnen, medan de leker.

  Ibland skapas lekplater genom att använda standardlösningar och andra gånger ska nya lekutrustningar desingas helt från början. Vi designar och producerar också specialdesignade lekutrustningar, som kan uppfylla special behov och önskemål. Ett exempel är lekutrustningen till LekHavet.

  Aktiva utomhusområden för alla äldre

  Elverdal utvecklar aktiva utomhusplatser, som inspirerar till en aktiv livsstil och social gemenskap för alla äldra.
  Sundhetsstyrelsens rekomendationer är att barn och unga mellan 5-17 år är fysiskt aktiva i en timme varje dag och för vuxna går rekomendationen på 30 minuter. Vi arbetar för att skapa möjlighet för detta.

  Förutom lekplatser till skolor, förskolor och offentliga platser, inreder vi t.ex. också multifunktionella idrottsplatser, träningsområden, parkouranlägg, cykelbanor och skatebanor. Se ett exempel här på parkouranlägget i Örebro – genom att klicka här.

  Våra produkter är utvecklade i samarbete med professionella utövare.

  Lekplatser som faller in i landskapsmiljön

  Vi arbetar på att lära känna platsen och omgivningarna, så att eran nya lekplats och lekutrustningar blir utvecklade med hänsyn till stadsområdet och naturlandskapet runt platsen. Våra arkitekter är utbildande och tränade i att analysera och förstå platsens flow, användarbehov och lokala förhållande, så att möjligheterna används optimalt till att skapa långtidshållbara lösningar.

  En bra lekplats fungerar bäst, när den blir indelad i funktionella zoner till vilda lekar, lugna lekar, paus- och hänga-ut-plats. Det vill vi gärna berätta mera om. Om du vill läsa mera under avsnittet 'rådgivning', deltag i ett av våra många webinarer eller prata med oss – det är helt upp till dig.

  Unika koncep och temalekplatser

  En temalekplats sätter fart på fantasin och kan t.ex. förmedla ett historiskt ämne, djurliv, industri eller en barnhistoria och gör lekplatsen till ett speciellt utflyktsmål. Bli inspirerad av Elverdals projekter som Kilimanjaro-berget till Knuthenborg Safaripark, Christian Frederiks Plass i Oslo, Tåglekplatsen vid Femte Juni Plads, fiskelekplatsen i Stavanger eller Elias & vännerna.
  Du kan se lekplatserna som nämns genom att klicka på linket till våra referenser.

  Ett koncept kan också vara en stark identitet eller tillgodose användarens helt specifika behov t.ex. stödja en skolas hälsa eller idrottsprofil, utveckla en träningsbana för synskadade eller lösa behov på specialskolor. Ett exempel här är Skolen på Strandboulevarden.

  Vi samarbetar med skolor, förskolor, kommuner, entreprenader, rådgivande ingenjörer, bostadsföreningar, landskapsarkitekter, design och arkitekter. Ibland får vi helt specifika önskemål till lekutrustning, andra gånger får vi en arbetsidé och en helt tredje möjlighet är en uppgift med fria händer till att skapa en upplevelseplats. Så om du behöver arkitekthjälp, en projektpartner eller önskar specialdesignad lekutrustning t.ex. till ett skräddarsytt tema, så hjälper vi till med att utveckla en helt unik plats.

  Läs mera om Elverdal din lekplatsproducent och leverantör av lekplatsutrustning.