Lekplatsutrustninge i nordisk design och produktionskvalitet 

  Elverdals lekplatser avspeglar våra nordiska rötter med ett lekande enkelt och funktionellt design.
  Vi har inte bara ét design eller uttryck, men arbetar med olika idéer i samspel med kunden och användarnas behov samt med terräng och arkitektur etc. Det är många förhållande som spelar in.
  Vi tycker att en bra lekplats både är barnens frirum och en läroplats. Den ska uppfylla möjligheter både till motorisk utveckling och pedagogiskt ändamål, men ska först och främst framkalla nyfikenhet och fantasi och det ska vara en rolig plats att vara på. En plats där tiden stannar.

  Under åren har våra kunder och vi i samarbete utvecklat många tusentals lekplatser. Vi är stolta över dessa och vi vill gärna dela med oss av vår design och referenser med dig i hopp om att våra lekplatsbyggnader kan vara med till att inspirera till eran nya utomhuslösning.

  Se bilder, videor samt beskrivningar av våra referensprojekt här.

  Fysisk aktivitet och gemenskap 

  Människor i alla åldrar behöver röra på sig. I Danmark rekomenderar Socialstyrelsen att barn och ungdomar är fysiskt aktiva i minst 60 minuter varje dag och vuxna minst 30 minuter.
  Vi arbetar för att skapa aktiva utomhusplatser, som ger rörelse och gemenskap med glädje, så människor i alla åldrar får möjlighet för att vara fysiskt aktiva och leka.
  Dessutom bör lekplatser och uteplatser vara lokala mötesplatser och friplatser, där nya vänner och aktivt gemenskap skapas.

  Vi skapar både klassiska lekplatser, idrotts- och fitnessplatser, skolgårdens lekplats, klätteranlägg, parkour-, cykel- och skatebanor samt andra spännande uteplatser.

  Arkitektdesignade lekplatser

  Vi har lång erfarenhet i att designa lekplatser, idrotts- och uteplatser till både skolor, förskolor, parker mm. Våra arkitekter har en känsla för landskapet och arbetar utifrån kunskap och resultat från forskning i rörelse, motorisk utveckling och inlärning.

  Vårt fokus kommer alltid att vara användarens behov och kompetensutveckling t.ex. sociala färdigheter samt motorik. Men en ny lekplats ska också passa in i omgivningen, miljön och arkitekturen och vara givande till den offentliga platsen.

  Vi är specialister i att använda rörelse i undervisningen och vi använder skolgården som ett extra aktivt klassrum. Så om du är osäker på hur man kan integrerar uteplatsen in i skolundervisningen, ger vi gärna råd till dig, dina kollegor mm. som kan delta i vår workshop.

  Temalekplatser

  En lekplats kan byggas upp runt en historia och bli en unik lekplats, som helt särskilt skiljer sig från andra. Därmed kan t.ex. parken få ett populärt utflyktmål, som ger området karaktär.
  Vi skapar temalekplatser till stadsområden, äventyrsparker, naturparker mm, som skapar ett beskrivande, fantasifullt univers. Temat kan var något speciellt från stadens historia, naturen eller ett barns univers och gör lekplatsen till ett utflyktsmål och ett landmärke.
  Exempel på temaplatser är t.ex. Tåglekplatsen vid Femte Juni Plads i Köpenhamn, Citadellet i Landskrona och Fiskelegeplads i Stavanger. Utvecklingen av den mysiga, norska barnfilmensuniverset Elias med sin vän är ett helt tredje exempel.

  Aktiva uteplatser för alla 

  Elverdal är ett danskt ägt arkitektföretag och vi ser oss själva som entreprenörer med en eldsjäl och en massa av kreativitet.

  Tycker du att detta låter intressant? Då kan du läsa mera om Elverdal och vår design och produktion av en ny lekplats.