På väg mot ett hållbart företag 

  Arbeta med Hållbarhetsmålen, Global Compact-princoperna osv. konkretiserar vi i vår CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) också kallas «vårt samhällsansvar».
  Vi arbetar t.ex. genom att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i affärsaktiviteter och genom att ta hänsyn till vår påverkan på vår miljö i våra interaktioner med intressenter.

  Du kan läsa om vårt arbete mot ett hållbart företag som anges i vår CSR-politik här.


  Vår hållbara strategi bygger på….

  I 2015 blev FNs 17 Hållbarhetsmål antaget av alla 193 FN-länder. Det var startskottet för att jobba mot en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling för jorden.
  Visionen fram till 2030 är att helt utrota fattigdom och svält i världen, minska ojämnlikheter, säkerställa bra utbildning och bättre hälsa till alla, anständiga jobb och mer hållbar ekonomisk tillväxt.

  Hållbarhetsmålen sätter en ambitiös kurs och är en bred och vigtig agenda för framtidens världssamhälle och vår planet.
  Hållbarhetsmålen medför ett stort antal värden som vi önskar införliva i vår dagliga verksamhet, så att Elverdals verksamhet blir hållbar.

  Läs mer om Hållbarhetsmålen här.


  Global Compact och CSR

  Hållbarhetsmålen kan inte stå ensamma och också vila på Global Compacts 10 principer, som är grunden för att driva ett ansvarsfullt företag. Principerna ger en gemensam etisk och praktiskt ram för företagsansvar och baserat på internationella konventioner och avtal. Till exempel är OECD-riktlinjer, ILO-konventioner om arbetsrättigheter, FNs vägledande principer för näringslivet och mänskliga rättigheter och näringslivet samt Rio-deklarationen är alla representerade i principerna.

  De 10 principerna i Global Compact

  • Säkra att vi inte bidrar till brott på männskliga rättigheter
  • Upprätthålla föreningsfriheten och erkänna effektivt rätten till kollektiva förhandlingar
  • Stödja utrotning av alla former för tvångsarbete
  • Stöd till effektiv avveckling av barnarbete
  • Ta bort diskriminering i förhållande till arbets- och anställningsvillkor.
  • Stöd en försiktig inställning till miljöutmaningar
  • Ta initiativ till att främja ett större miljöansvar
  • Uppmuntra till utveckling och förmedling av miljövänlig teknik
  • Motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor