Lekplatsen till specialskolor

  Uteplatser till specialskolor och specialklasser ska anpassas till elevernas behov och utmaningar. Det är viktigt att uterummet stödjer inkluderingen samt dialog, lek och samspel mellan barn. Omvänt är det också viktigt med rum, där man kan vara ensam.

  På grund av barnens särskilda behov, ställs även krav till designen i förhållande till lärarens plats i uterummet, då läraren är väsentlig för att nå mål som t.ex. ökad social kontakt mellan klasserna.

  Börja bra


  Kanske har du redan några bra idéer om designen av er nya lekplats eller kanske har du inte fokuserat på lekplatsens elementer, design mm? Om det inte är eller saknar avklaring på möjligheter, så läs mer om våra workshops här.


  Här är en beskrivning av uppstarten, så vi kommer bra igång och får den bästa lösningen till er skolgård, idrottsanlägg eller andra uteplatser. Vi arbetar med dessa frågor:  1) Användare

  Ett förtydligande av användargrupper ska säkerställa en förståelse av målgruppen och även målgruppens sammansättning.


  • Vem är användare och vad är deras önskemål?

  • Åldersgrupper? Ska lekplatsen rymma alla elever?

  • Är det några särskilda behov/funktionsbehov som det ska tas hänsyn till?

  • Har användarna särskilda intressen som t.ex. bollspel, musik, parkour eller fitness?  2) Mål

  Vad är ditt mål med användningen av området? Vad ska uppnås på området, vad vill göra en positiv skillnad och skapa mervärde? I arbetet med målen går vi igenom dina önskemål om aktivitet och lärandesätt samt tar hänsyn till lärandemålen.


  Vi sätter upp mål som t.ex.:


  • Att utvecklas fysiskt/motoriskt

  • Att stärka inlärningsförmågan

  • Att stimulera sinnena

  • Att få flera barn till att leka ute

  • Att underbygga den sociala kontakten mellan åldersgrupper eller kön


  Också konkreta utmaningar i vardagen ingår som ett mål. Ett exempel på detta kan vara att barnen inte får vara smutsiga när de kommer in på lektionen efter rasten.  3) Aktiviteter

  • Vilka aktiviteter vill stödja målen?

  • Vilka aktiviteter finns i dag och vilka nya aktiviteter önskas?

  • Ska eventuellt nuvarande aktiviteter tas bort?  4) Plats


  • Vilka lokala förhållanden gäller?

  • Hur fungerar områdets logistik, plantering och nivåer i terrängen?


  Som en del av vårt arbete registerar vi området, så att allt är uppmätt och det är självklart formaliteter för ansökningar och bygglov  5) Løsning

  Resultatet blir en lekplats designad utifrån lek, utveckling, motorik och lärande till användarna samt med respekt för området och målen.
  Fokus på uteplatser till specialskolor


  • Små rum skapar lugn och koncentration och vill stödja bra lek och lärande

  • Märkning av övergångar och zoner

  • Zonindelda aktiviteter så att grupper av barn eller ensamt barn inte påverkar varann negativt

  • Möjligheter till fantasi- och rollspel – som barnen kan leka själva eller tillsammans

  • Sensorimotorisk lek – som kan hjälpa barnen till att bli bättre till att ta emot intryck, bearbeta dem

  • Kreativa möjligheter – som kan erbjuda barnen några lugna aktiviteter i uterummet  Workshop - design av uterum  Designen av uterummet kan ta sig många uttryck med frågor som: Hur skapar vi en lekplats, som ger lek- och lärandemöjligheter till alla barn oavsett särskilda behov? Vilka redskap ska vi välja? Hur skapar vi lugn, så att det enskilda barnet inte känner sig övergiven?

  För att klargöra alla frågor, erbjuder vi att hålla en workshop, där både lärare, pedagoger mm kan delta.  Läs mer om våra workshops  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.