Ny uteplats till skolgården 

  Uteplatser till skolor ska vara breda, eftersom lekplatsen ska rymma elever från 0. klass och ofta upp till höstadiet. Lekplatsen ska dessutom vara en rastplats på rasterna och också kunna ingå som en del av undervisningen. Därför är det viktigt att se på skolans behov inom de olika ämnena och få det in i designen av uteplatsen. Dessutom kan det vara en idé att fokusera på att skapa uteplatser, som är trevliga att vistas på, både inom och utanför skoltiden.

  Vi hjälper dig till att få en uteplats, som stödjer utvecklingen av eleverna på din skola, din skolas värderingar och eran läroplan.
  Kom bra igång  Kanske har du redan några bra idéer till designen av er nya lekplats eller kanske har du inte fokuserat på lekplatsens elementer, design mm? Om det inte är eller saknar avklaring på möjligheter, så läs mer om våra workshops här.

  Här är en beskrivning av uppstarten, så vi kommer bra igång och får den bästa lösningen till er skolgård, idrottsanlägg eller andra uteplatser. Vi arbetar med dessa frågor:  1) Användare

  Ett förtydligande av användargrupper ska säkerställa en förståelse av målgruppen och även målgruppens sammansättning.


  • Vem är användare och vad är deras önskemål?

  • Åldersgrupper? Ska lekplatsen rymma alla elever?

  • Är det några särskilda behov/funktionsbehov som det ska tas hänsyn till?

  • Har användarna särskilda intressen som t.ex. bollspel, musik, parkour eller fitness?  2) Mål

  Vad är ditt mål med användningen av området? Vad ska uppnås på området, vad vill göra en positiv skillnad och skapa mervärde? I arbetet med målen går vi igenom dina önskemål om aktivitet och lärandesätt samt tar hänsyn till lärandemålen.

  Vi sätter upp mål som t.ex.:


  • Att utvecklas fysiskt/motoriskt

  • Att stärka inlärningsförmågan

  • Att stimulera sinnena (särskilt på barnen i I-klass samt de mindre klasserna)

  • Att få flera barn till att leka ute

  • Att underbygga den sociala kontakten mellan åldersgrupper eller kön


  Också konkreta utmaningar i vardagen ingår som ett mål. Ett exempel på detta kan vara att barnen inte får vara smutsiga när de kommer in på lektionen efter rasten.  3) Aktiviteter

  • Vilka aktiviteter vill stödja målen?

  • Vilka aktiviteter finns i dag och vilka nya aktiviteter önskas?

  • Ska eventuellt nuvarande aktiviteter tas bort?  4) Plats


  • Vilka lokala förhållanden gäller?

  • Hur fungerar områdets logistik, plantering och nivåer i terrängen?


  Som en del av vårt arbete registerar vi området, så att allt är uppmätt och det är självklart formaliteter för ansökningar och bygglov.  5) Lösning

  Resultatet blir en lekplats designad utifrån lek, utveckling, motorik och lärande till användarna samt med respekt för området och målen.


  Idéer till element på den aktiva uteplatsen  • Olika lekutrustningar d.v.s. både stationära och dynamiska

  • Höga lekredskap som ger ett element av 'våghals' - se jag kan

  • Tydliga och mer indirekta lärandeelementer i inredningen, beläggningen samt i valet av utrustningen

  • Möjlighet till rast, som att sitta, ligga, stå och koppla-av tillsammans

  • Olika platser – både några stora och öppna samt några avgränsade

  • Plantering som gräs, buskar och blommor till rumsindelning, vilket bryter de hårda

  • Områden med sol – speciellt till de äldre eleverna

  • Grundläggande är det viktigt att sakerna ser riktiga ut, så att medansvaret växet hos eleverna  Workshop  När lekplatsen ska ritas, är det riktigt många möjligheter! Och du funderar säkert på: Vilka lekredskap ska jag välja till våra elever? Hur kan vi skapa en uteplats, som ger både lek- och lärandemöjligheter till stora och små barn?

  För att svara på din frågor, erbjuder vi att hålla en workshop, där både elever, lärare mm kan delta.  Läs mer om vår workshop  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.