Ska ni ha ny idrottsanläggning på din skola?

  Ska du bygga ny idrottsanläggning eller ny idrottsplats på eran skola? Eller kanske har ni speciellt fokus på sport och idrott? Ett specialiserat fokus kräver kunskap, när ett idrottsanlägg eller idrottsplats ska designas. Hos Elverdal har vi specialister med kunskap inom 'Sport och Hälsa' anställda och de kan hjälpa dig. Behöver du råd till val av produkter, design, logistik på platsen eller liknande, så är vi er
  samarbetspartner, Här kan du läsa mer och bli inspirerad till att designa idorttsanläggningar på din skola.

  Sparka direkte i mål


  Kanske har du redan nu några bra idéer till designen av er nya lekplats eller kanske har du inte fokuserat på lekplatsens elementer, design mm? Om det inte är eller saknar avklaring på möjligheter, så läs mer om våra workshops här.

  Här är en beskrivning av uppstarten, så vi kommer bra igång och får den bästa lösningen till er skolgård, idrottsanlägg eller andra uteplatser. Vi arbetar med dessa frågor:  1) Användare

  Ett förtydligande av användargrupper ska säkerställa en förståelse av målgruppen och även målgruppens sammansättning.


  • Vem är användare och vad är deras önskemål?

  • Åldersgrupper? Ska lekplatsen rymma alla elever?

  • Är det några särskilda behov/funktionsbehov som det ska tas hänsyn till?

  • Har användarna särskilda intressen som t.ex. bollspel, musik, parkour eller fitness?  2) Mål

  Vad är ditt mål med användningen av området? Vad ska uppnås på området, vad vill göra en positiv skillnad och skapa mervärde? I arbetet med målen går vi igenom dina önskemål om aktivitet och lärandesätt samt tar hänsyn till lärandemålen.


  Vi sätter upp mål som t.ex.:


  • Att utvecklas fysiskt/motoriskt

  • Att stärka inlärningsförmågan

  • Att stimulera sinnena (särskilt barnen i I-klass och de små klasserna)

  • Att få flera barn till att leka ute

  • Att underbygga den sociala kontakten mellan åldersgrupper eller kön


  Också konkreta utmaningar i vardagen ingår som ett mål. Ett exempel på detta kan vara att barnen inte får vara smutsiga när de kommer in på lektionen efter rasten.  3) Aktiviteter

  • Vilka aktiviteter vill stödja målen?

  • Vilka aktiviteter finns i dag och vilka nya aktiviteter önskas?

  • Ska eventuellt nuvarande aktiviteter tas bort?  4) Plats

  • Vilka lokala förhållanden gäller?

  • Hur fungerar områdets logistik, plantering och nivåer i terrängen?


  Som en del av vårt arbete registerar vi området, så att allt är uppmätt och det är självklart formaliteter för ansökningar och bygglov.  5) Løsning

  Resultatet blir en lekplats designad utifrån lek, utveckling, motorik och lärande till användarna samt med respekt för området och målen.  En workshop – till att avklara önskemål mm.  Designen av ett idrottområde eller idrottsplats kan ta många former. Så har du frågor som – hur skapar vi ett utomhusområde, som ger fysisk utveckling- lärandemöjligheter? Kan vi använda
  området bättre och kanske få fler elementer in på ett ev. begränsat området?

  För att klargöra alla frågor, erbjuder vi att hålla en workshop, där både lärare, elever, ledning mm kan delta.  Läs mer om våra workshops  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.  Få alla fördelar! Upprätta ett konto.

  Med ett konto hos Elverdal får du en massa fördelar.


  • Tillgång till Builder
  • Tillgång till DWG-filer
  • Tillgång till priser
  • Tillgång till webinars

  Upprätta ett konto