Utflyktsmål eller lekspots?

  Det finns manga sätt att tänka lek och rörelse på offentlig plats. Vi pratar om två övergripande kategorier – nämligen utflyktmål och lekspot. Utflyktmål täcker över en större lekplats, parkour- och fitnessområde eller liknande. Dessa har typiskt en bestämd storlek och har nog aktiviteter eller lekvärde till att vara ett deciderat utflyktsmål.

  Lekspot är definerat som ett enkelt eller ganska få lekreskap, som kräver en spontan aktivitet. Här är tal om små elementer i stan typiskt i närheten av fotgängarområden eller annan slags trafik.

  Nedan beskrivs först utflyktmålen och därefter lekspot.

  Utflyktmålets uppbyggnad


  Utflyktsmålet designas utifrån dina önskemål och våran erfarenhet, och våran utgångspunkt vill alltid vara dom människor, som dagligen besöker området. Ofta vill lekplatsen och aktiva platser som utflyktsmål gärna omfatta flera målgrupper. När en plats ska appellera till både barn, unga och vuxna, är det en fördel att dela upp området i zoner. Så skiljer man dom lugna lekredskapen från dom vilda.

  Vår lösning innehåller gärna behagliga och praktiska pausplatser i dom lugna zonerna, där besökarna ofta är familjer, äldre och små barn. I dom vildare zonerna besöks det normalt av unga, och pausmöjligheterna är mer flyktigt. Det vill alltid vara en plats, som man kan ta en eller annan form för paus.

  Dessutom är landskapet avgörande för våran lösning, och vi vill försöka att förankra lösningen i områdets specifika historia och egenskaper.  Hur bygger och skapar vi dom bästa platserna?

  Vi arbetar med fyra begrepp, när vi skapar en lekplats:


  En arkitektritning som visar uppbyggnaden av ett utflyktmål


  Här ses ett typiskt eksempel på uppdelning av ett område, så dom lugna och dom vilda zonerna skills åt. Bemärk detta är en av många möjligheter, kontakta oss för mer ingående idéer till precis din plats.


  Design av lekspots  Lekspots är definerat som ett enkelt eller få lekredskap på lekplatsen, som påkräver en spontan aktivitet. Här är det tal om små installationer i stan typiskt i närheten av fotgängarområden eller annan slags trafikförbindelse.

  Så här kan ett lekspot designas

  Lekspot är i sin uppbyggnad mycket simpel, här kan du se ett eksempel.


  Aktivitete och funktioner i det enkla lekspot

  För den enkla lekspot, som kräver spontan aktivitet, är det en rad redskap, som man med fördel kan inkludera. Några eksempel:

  Hoppa
  - t.ex. med studsmattor

  Vippa
  - t.ex. på klassiska vippor eller på häng-ut mattor i ett mindre klätteranlägg

  Skulpturell lek
  - t.ex. klättra upp på våra skulpturer 'berget'

  Enkel träningsstation
  - t.ex. med klassiska fitnessredskap som en 'cross trainer'

  ​Bra att komma ihåg i designen av en uteplats t.ex till en park

  När det ska designas en ny uteplats till en park eller liknande, är det generellt bra att komma ihåg att tänka på säkerhetsskapande elementer och andra aspekter som estetik och tillgänglighet. Här ger vi dig en kom-ihåg-lista.  Säkerhetsförbättrade elementer som fungerar

  Det är en rad faktorer, som kan säkerhetsförbättra och öka besökandet av parken eller annat offetligt område. Följande är värt att ta ställning till, medan projektet utveckals:

  Synlighet:
  Vem kan se in på platsen, och är det lämpligt i förhållande till målgruppen?

  Belysning:
  Ljus skapar trygghet och ökar besökandet av området, då besökarna kan se, vad som pågår.

  Staket:
  Lekområden nära en trafikerad väg ska vara inhägnad också till att stoppa en boll som kommer.

  Öppenhet:
  Området ska disponeras med olika typer rymlighet, och dom enkla rummen ska vara synliga.

  Gömställen:
  Lekplatser i ett socialt utsatt område ska inte ha gömställen, då det kan användas fel t.ex. till droger. Dessutom vill stängda lekhus ofta vara olämpligt, då dom vill kunna användas till övernattning.

  Natur: Plantering kan vara med till att skapa spännande, mindre platser på lekplatsen, vilke ger trygghet.
  ​Kom ihåg också att överväga dessa faktorer

  Tillgänglighet:
  Ska alla lösningar fungera för alla åldersgrupper eller utvalda t.ex. sandlåda till dom minsta?

  Lä:
  Ska området fungera om vintern, i regnväder eller är det utsatt för blåst? Ska staketet vara fast eller levande?

  Åskådare:
  Är det möjligt att man ser på utan att själv vara aktiv?

  Estetik:
  Hur passar lekredskaperna in i omgivningen? Förhåller det sig till arkitektur och liknande?

  Identitet:
  Områden med stark identitet besöks mer med tydliga funktionsteman. Ska specialdesignade lekredskap tänkas in?

  Natur:

  Är det existerande planter, som ska tänkas ind? Är lekredskaperna anpassade till landskapet?


  Se referensprojekter från parker och andra offentliga områden 

  Se alla referenser

  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.  Få alla fördelar! Upprätta ett konto.

  Med ett konto hos Elverdal får du en massa fördelar.


  • Tillgång till Builder
  • Tillgång till DWG-filer
  • Tillgång till priser
  • Tillgång till webinars

  Upprätta ett konto