Nytt utomhusområde till en förskola

  Bra och utvecklande lekplatser i en förskola ska vara en utomhusfriplats, där barn kan vara barn. Det ska vara plats till det enskilda barnet, där barnet stärker sitt självkänsla genom att vara sig själv, samtidigt som man kan söka gemenskap och utvecklas i lek och gemenskap med andra i större eller mindre grupper.
  Vi erbjuder er en bra lekplats


  Har du några bra idéer till inredningen av lekplatsen i eran förskola? Så arbetar vi utifrån dessa idéer. Och om du inte har fokuserat på lekutrustning, design mm och vill ha en workshop till att klargöra behov och möjligheter, så kan du läsa om våra workshops.


  Här är en genomgång av uppstarten – så vi säkerställer den bästa lösningen:  1) Användare
  Ett förtydligande av användargrupper ska säkerställa en förståelse av målgruppen och sammansättningen av den.


  • Vem är användare på området och vad är deras önskemål?

  • Åldersgrupp? Ska lekplatsen rymma alla användare eller ska den t.ex. dela upp de yngre och äldre förskolebarnen?

  • Finns det några särskilda behov/funktionshinder som det ska tas hänsyn till?

  • Har användarna särskilda intressen som t.ex. bollspel, musik eller vattenlek?  2) Mål
  Vad är ditt mål med användningen av området? Vad ska uppnås på området, vad vill göra en positiv skillnad och skapa merväde? I arbetet med målen går vi igenom dina önskemål om aktivitet och inlärningsmetoder och tar hänsyn till Läroplan för förskolan.


  Vi sätter upp mål som t.ex.:

  • Att utveckla sig fysiskt/motoriskt

  • Att stärka inlärningsförmågan

  • Att stimulera sinnena

  • Att få fler barn till att leka ute

  • Att underbygga den sociala kontakten mellan åldersgrupper eller kön

  Också konkreta utmaningar i vardagen ingår som mål, det kan vara uppdelning av barn i mindre og mer homogena grupper.


  3) Aktiviteter

  • Vilka aktiviteter stöder målen?

  • Vilka aktiviteter existerar i dag och vilka nya aktiviteter önskas?

  • Ska eventuellt nuvarande aktiviteter tas bort?  4) Lokalitet

  • Vilka lokala förhållanden gäller?

  • Hur fungerar områdets logistik, plantering och nivåer i terräng?


  Som en del av vårt arbete registrerar vi området, så det är uppmätt, och att formaliteter naturligtvis är på plats innan vi börjar.  5) Lösning
  Resultatet blir en lekplats designad med utgångspunkt i lek, utveckling, motorik och lärande till användarna samt i respekt till området och målen.
  Design av en bra lekplats till en förskola


  Vad är 'en bra' lekplats? I våra projekt önskar vi att skapa plats, som stöder barnens välbefinnande, lek och utveckling. Leken har ett värde i sig själv och kan ha många former, därför vill du se ett bredare urval av produkter i serien '0-6 år'.

  Här kan du läsa mer om allmänna förhållanden, som vi säkrar oss tar hänsyn till förhållandena till uppbyggningen och designen av lekplatsen samt rymligheten.  Lekplatsens uppbyggnad
  En välutrustad lekplats har ett centralt beläget samlingsområde helst nära ingången till förskolans lokaler. Här ska det vara plats till alla barn och vuxna. Det ska helst vara en plats, där det är plats till att alla kan sitta ner och där det är möjligt att sitta ute och äta. Det kan också vara ett podium eller en scen, där alla barn kan sitta under gemensamma sammankomster. Det är bäst att placera tysta zoner längst bort från den gemmensamma zonen, en plats där du kan dra dig tillbaka och leka i mindre grupper eller ibland vara ensam.


  På den motsatta sidan av den gemensamma zonen och de tysta zonerna placeras med fördel de mer vilda kroppsliga funktionerna som bollspel, cykling, rotation, gungor och klättring. Ett genomgående tema över hela området är enkel tillgång till utrustningen, som bidrar till lärande. Exempel på inlärning kan vara målade motiv, siffror och bokstäver, ord och fysiska geometriska former.


  När vi designer lekplatser till 0-6-åringar är dessa ämnen alltid med i våra överväganden:

  • Möjlighet till både avkoppling, fördjupelse, koncentration och mer vild aktiv

  • Olika storlekar på platser – både stora och öppna såväl som små och mer stängda

  • Plantera t.ex. gräs, träd, buskar och blommor som medspelare till att definiera platsen, vilket betonar att man är utomhus. Man kan följa med hur årstiderna skiftar

  • Nivåskillnader - så att man kan springa upp och ner för backar och så ska det finnas platser där det kan uppstår vattenpölar, när det har regnat eller ligger is, när det har varit frostväder

  • Avkopplingsmöjligheter – som att sitta, ligga, stå och hänga, platser för både barn och vuxna

  • Områden med sol och områden med skugga – särskilt till de varma sommarmånaderna

  • Dessutom ger det en bra helhet om man är konsekvent med valet av meterial genom hela lekplatsen


  Hur skapar vi den bästa rymligheten?

  Rymliga utrymmen med zoner är viktiga på alla lekplatser, eftersom én stor öppen plats med några transparanta redskap inte vill vara inspirerande för barnen, precis som det vill vara osäkert. Det är viktigt med små mysiga oaser, där man kan gömma sig, fördjupa sig och vara ensam eller tillsammans i en liten grupp. Rymlighet gör en lekplats trevlig att vara på.

  Plats kan skapas med hjälp av:

  • Plantering i form av buskar eller blomlådor, träd eller häckar

  • Kullar och dalar - vilket skapar terrängskillnader. Upphöjda podium är också en möjlighet

  • Övergångar i beläggningsmaterialet t.ex. en stig

  • Massiv lekutrustning som lekstugor, fasadhus, väggar, staket eller grillhus. Tänk på att barnen alltid ska kunna få kontakt med en vuxnen


  En workshop kan hjälpa dig pä vägen  Om det är svårt att välja lekutrustning etc och behöver klargöra önskemål och möjligheter, kan man läsa om våra workshops här.  Läs mer om vår workshop  Vill du höra mer?

  Är den gröna övergången också vigtig för dig? Och vill du veta mera om vår hållbara verksamhet?
  Fyll i schemat, så ringer vi till dig.