Lekplatsen är en stor motorisk träningsbana 

  I förskolan och i förskoleåldern lär barnen känna sin kropp och barnen får reda på allt som kroppen kan göra och övar sig på att bli bättre till allt. Därför är det viktigt att lekplatsen till en förskola är byggd så att den stöder denna utveckling och stärker barnets grundläggande motoriska färdigheter. Det vill säga lekplatser till förskolor måste vara fullt med element, som stärker och tränar dessa tre sinnen:  1) Taktila sinnet
  2) Vestibulära sinnet
  3) Kinestetiska sinnet  Att satsa mer på den fysiska aktiviteten och formulera den är det först behov för när man når skolåldern, där den intuitiva glädje vid rörelse försvinner hos många barn.


  Samtidigt måste lekplatsen vara en plats, där man kan träna olika sociala färdigheter och leka tillsammans med andra barn – både i stora grupper och mindre grupper. Många förbiser också vikten av att ha några små andningshål, där man kan gömma sig och vara för sig själv en liten stund.
  Lite mer om de tre sinnena  1) Taktila sinnet
  Taktila sinnet, kallas också känselkänslan och handlar om tryck och intryck via huden. För att stimulera denna känsla måste vi bjuda in dig till att röra vid och experimentera med olika material och ytor, så att man via kroppen får erfarenhet med olika ytor och material. Helt små barn 'smakar' på allt för att lära känna det, medan förskolebarn mer och mer använder fingrarna för att hitta svar.

  En del av träningen av denna känslan kan förbättras genom de klassiska vatten och sandlekarna. Det är dock också viktigt att fokusera på att ha många olika material och ytor på lekplatsen. Att ta hand om djur eller växter, klippa och forma figurer, laga mat eller samla insekter till insektshotell är bara några exempel på konkrata aktiviteter, som stimulerar det taktila sinnet.

  Se t.ex. våra referensprojekt Slotspladsen Randers.


  2) Vestibulära sinnet
  Vestibulära sinnet kallas också känslan när man blir snurrig. Detta sinne styr kroppens balans och känsla i förhållande till gravitationen. Känslan sitter inne i örat och därför stärker denna känslan att få huvudet i olika positioner. Det är vestibulära sinnet, som berättar för våra hjärnor, var vi befinner oss, om vi rör oss eller står stilla, hur snabbt vi rör oss och i vilken riktning vi rör oss.

  För att stärka detta sinne kan man snurra runt, gunga, springa, cykla eller åka på en leksaks-scooter. Det vestibulära sinnet stärks också genom att växla mellan att vara mycket aktiv och sitta stilla, för att man på det sättet tränar, hur snabbt ens 'gungsjuka' eller 'snurrighet' försvinner, därför är platser till att koppla av på också viktiga för att stärka detta sinne.

  Exempel på träning av vestibulärsinnet kan vara gunga, rutscha, hoppa, snurra runt och balansera.


  3) Kinestetiska sinnet
  Det kinestetiska sinnet kallas också känslan av position. En signal skickas till hjärnan om var kroppens leder och muskler finns. Barnen får erfarenhet med att placera kroppen i förhållande platsen samt att böja och sträcka, spänna och slappna av i musklerna.
  Exempel på träning av det kinestetiska sinnet är att klättra i klätternät, gå på balanslina, hoppa på studsmatta eller spela bollspel. Under denna kategori vill man hitta t.ex. hängmattor, yoga- och avkopplingsplatåer, gungor, studsmattor, karuseller och klätteranlägg.

  Se t.ex. våra referensprojekt Frejaskolen.