Workshop – läran om kroppslig förankring 

  Vi lär dig, hur man bäst använder eran utomhusplats i undervisningen för att öka elevernas förberedelser på att lära. Vi använder oss av teorin läran om kroppslig förankring, som med power breaks, motorik träning och fysisk aktivitet i vardagen, som vill förbättra elevernas utbildning og sociala resultat.

  Här på sidan kan du också boka en workshop med en rörelse- och lärandekonsulent Smilla Thorsager.

  ​​Så kan du öka elevernas inlärningsförberedelser  Människan – och vår hjärna - har sedan tidernas morgon utvecklat sig i racerfart med interaktionen mellankropp och omgivning. Att separera rörelse och motorik från det kognitiva processerna vill varaonaturligt för vår hjärna och inte lika effektiv, som när vi involverar kroppeni inlärningsprocessen. Detta kallas läran om kroppslig förankring / 'embodied cognition'.Vi arbetar med läran om kroppslig förankring genom power breaks, motorik träning och fysisk aktivitet för att öka elevernas inlärningsförberedelser.


  Power Breaks

  PowerBreaks kallas också Brain-breaks, Icebreakers och Energizers. Powerbreaks har en varaktighetpå 5-10 minuter, och kan användas pålektionen, där man har användning för att öka elevernas uppmärksamhet ochmotivation. Därmed får eleven ny energi till inlärning. Powerbreaks kan, men behöver inte, innehålla ett relevant ämne.


  Motorik träning

  Motorik träning är träningmed grundläggande sanser som den vestibulärakänslan, den taktila känslan ochden kinesthesiska känslan. Träningav dessa känslor har vistat sig att ha stor betydelse för optimal inlärning


  Fysisk aktivitet

  Fysiskaktivitet är rörelse,när man tränar kroppens styrka och uthållighet. Måletär inte i sig själv att lära något,medan man utför övningarna, men ett redskap till att nå målet: 'Readiness-to-learn' eller på svensk: inlärningsklar.


  Bli påklädd till att använda uteplatsen 

  Att intrigera rörelse i sin undervisning är något som tar tid och något man ska vänja sig till. På workshoppen ger vi praktiska eksempel på övningar i olika ämnen, och du får redskap till att själv utveckal vningarna, som passar till eran undervisning.

  Du får också en manual och möjlighet för att öva dig, och våran rörelse- och inlärningskonsulent Smilla Thorsager vill ge dig feedback.

  Du blir påklädd till att kunna använda eran uteplats i undervisningen, vilket ger gladare, mera motiverande och inte minst mer inlärningsklara elerver.

  Din workshop bokas här 


  Smilla Thorsager, Cand. Scient i Idræt og Sundhed
  (+46) 406 68 84 19
  info@elverdal.se