Workshop - design av uteplats 

  När uteplatsen och lekplatsen ska designes, är det riktigt många möjligheter! Och du tänker säkert över: Vilka lekredskap ska jag välja? Vilka material passar bäst? Hur kan vi skapa en uteplats, som ger lek- och inlärningsmöjligheter för stora och små barn? För att klargöra frågorna, erbjuder vi att hålla en workshop, som både elever, lärare mm. kan deltaga i. Involveras eleverna, är vår erfarenhet, att eleverna känner mer äganderätt och ansvar för uteplatsen.

  Hur organiserar vi en workshop?

  En grupp elever, helst från flera klasstadier, samlas till en workshop på skolan. Vi ser ofta, att det är eleverna från elevrådet, som deltar, och vi har erfarenhet med grupper med 10 till 12 personer. Vi ekomenderar, att det deltager elever från alla åldersgrupper. Workshoppens form är en 'tratt'. Först arbetar eleverna individuellt med några frågor som:


  • Vad saknar du?
  • Vilken sport kan du bäst om?
  • Behöver du sol, vind eller lä?
  • Vilken input har du från dom andra klasskompisarna?

  Elevern ritar och skriver gärna i denna fas. Därefter arbetar eleverna ihop två och två. Och till slut arbetar eleverna ihop i stora grupper.  Det blir sidolöpande visat inspirationsupplägg och delat ut bilder, som visar produkter och stämningar. Utifrån bilderna och dom tankar eleverna har gjort sig, skapar gruppen gemensamt ett collage, som beskriver idéer, tankar, behov och önskemål.  Avslutningsvis presenteras collagerna för varann.

  ​Sådan bearbetar vi materiale  Vi genomgår gruppens idéer och önskemål, och vi försöker att integrera dessa i projektet. Några gånger är elevernas upplägg helt konkret t.ex. önskemål om ett bestämt produkt som en gunga. Andra gånger är input till oss mera subtila som en stämning, en känsla, ett behov, varme eller en rolig idé. Vi analyserar input för de underliggande tankar, och vi översätter tankarna till konkreta idéer för platsformning. Allt input blir taget med som en del av formspråket, färgerna, dispostionen av rummet m.m.

  Besäll en workshop

  Du kan alltid beställa en workshop på
  info@elverdal.se