Design av skolgårdens uteplats

  Skolornas plikt, med att säkra att eleverna får motion och rör på sig varje dag, kan uppfyllas med undervisning i ämnet idrott, men också i stödjande undervisning, där undervisningen i t.ex. tyska ramsor drar ut på skolgården. Lekplatsen på en skola är också ett frirum för barn och unga, som ska vara tryggt och rymma utmaningar till barn i många åldrar och med många olika behov.

  Ska du designa en ny lekplats till en skola? Så är vi din professionella samarbetspartner med rådgivning från start till mål, och du vill här kunna läsa mera om, hur skolorna kan erbjuda eleverna daglig motion, samt kunna använda vetenskapen om disponering – samt få inspiration till design – av den fina uteplatsen.


  Att röra sig i undervisningen

  Motion och att röra sig i skolan gynnar elevernas sundhet, trivsel och koncentration. Vi rekomenderar dagligt 45 minuter fysisk aktivitet.

  Allt räknas med, även när man får upp pulsen på rasten, för att man springer runt t.ex. på en karusell. Idéen är kort sagt, att skolan har några lekredskap på uteplatsen, som motiverar eleverna till lek, samtidigt med att redskaperna kan användas i undervisningen.

  Man talar om fyra tillvägagångssätt att röra sig på i undervisningen.

  Utforska dom fyra metoderna till inlärning:

  1) Kroppsbaserad inlärning

  Kroppen används till att arbeta med inlärning, och kroppen är aktiv till att lära. Här arbetas med belastning, fart, rotation och acceleration.

  2) Power breaks

  Power breaks på 5-10 min. kan användas på lektioner, där man önskar att öka elevernas uppmärksamhet och motivation. Redskaperna kan vara ett klätternät eller en trampolin till att hoppa sju-tabellen på.

  3) Fysisk aktivitet

  Vid fysisk aktivitet tränas kroppens styrka och uthållighet. Termoplast eller höga barrar är redskap, som kan användas till att träna med egen kroppsvikt för att uppnå fysisk aktivitet.

  4) Motorik träning

  Motorik träning är utveckling av dom grundläggande sinnena som vestibulärsinnet, taktilsinnet och kinestesisinnet. Träning av dessa sinnen har visat sig att vara en avgörande betydning till att lära optimalt. Ett eksempel kan vara lek på en karusell.

  Hur bygger vi upp och skapar dom bästa uteplatserna?

  Vi arbetar med fyra begrepp, när vi skapar en lekplats:


  Här visas ett exempel på arkitektritade lekplatser


  När vi tar utgångspunkt i dom fyra ovannämda elementer, vill en arkitektritad lekplats till en skola kunna se så här ut.


  Den generella disponering av uteplatser till skolor

  En väldisponerad uteplats på en skola tar ofta utgångspunkt i skolans huvudentré. Det är här dom flesta eleverna kommer in på morgonen, och det är också här föräldrarna, skolans gäster och personal bjuds välkomma. Därför är det viktigt, att man redan vid entréen får upplevelsen av att detta är en skola med fokus på samhörighet, rörelse och inlärning, - eller vad man som skola gärna vill signalera.


  Är idén att investera i ett stort och iögonfallande lekredskap eller en huvudaktivitet? Så kan huvudentrén vara en bra placering. Det är en bra idé att bygga ett större gemensamt område centralt i förbindelse med huvudaktiviteten, där alla elever kan samlas t.ex. i förbindelse med idrottsdagar och första skoldag.

  Lugna utrustningar placeras i den ena änden av det gemensamma området och vilda placeras i den andra. Vid alla aktiviteter bör det vara möjlighet till paus. Pausplatserna har olika karaktärer, normalt vill vi placera avslappnande elementer t.ex. en bänk vid dom lugna redskapen och mera flyktiga elementer vid utrustningen av vildare karaktär.  ​En god idé att komma ihåg i designen till lekplatsen

  • Olika utrymmen – några stora och öppna och några mera avgränsade.
  • Olika lekutrustningar dvs. stationär och dynamisk utrustning till olika typer av lek.
  • Utrustning som kan hjälpa många barn på en gång.
  • Det ska vara något högt, där man kan klättra upp och få utsikt över det stora området.
  • Både tydliga och mera indirekta inlärningselement i inredningen, beläggningen och valet av utrustning.
  • Pausmöjligheter ska variera mellan att sitta, ligga, stå och hänga-ut samt möjlighet att både några och många kan mötas.
  • Plantera i form av gräs, träd, buskar och blomster som hjälper att definiera utrymmet och bryter den hårda ytan.

  ​Utöver funktionerna på lekplatsen ska det tas ställning till följande

  • Får man se se in på platsen/aktiviteterna?
  • Har flera användargrupper möjlighet att använda platsen? Blir skolan använd utanför normal öppningstid?
  • Är det trygga ramar? Ljus, öppenhet, staket och personal?
  • Ska platsen fungera på vintern, i regnväder eller är området utsatt för blåst?
  • Hur passar utrustningen in i miljön? Förhåller dom sig till t.ex. om byggnaderna är nya eller äldre?
  • Stark identitet och tydliga funktionella teman ökar användningen på platsen.

  Se här våra utvalda referenser

  Se alla referenser

  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.