Design av uteplatser till parker, stadsplatser och liknande

  I dag använder många fler människor parker och andra uteplatser aktivt till att löpa, spela boll, parkour mm. Det har blivit normalt att parat om vuxenfitness på offentlig plats. Parkerna och andra gemensamma platser har blivit en stor aktivitet för människor i alla åldrar, antingen man är själv eller ihop med andra. Detta ställer krav på designen på stadsområdet. Estetiska och väl utformade uteplatser kan vara med till at ge X-faktorer och locka turister samt hålla barnfamiljerna i städerna.

  Ska du designa ny offentlig uteplats som t.ex. en lekplats till en kommun? Eller ska du komma med förslag till etablering på skateområde till dom unga i stan? Så har vi dom professionella kompetencer till att hjälpa dig. Vi rådgiver dig hela vägen från idé till ritning och utförande. Läs vidare här under och bli inspirerad av designen på den aktiva platsen i stan.


  ​Hur bygger vi upp och skapar dom bästa uteplatserna?

  Vi arbetar med fyra begrepp, när vi skapar en lekplats:


  Den offentliga uteplatsen – ett eksempel på en arkitektritning


  När vi tar utgångspunkt i dom zoner, uppehåll, lekredskap, vill en arkitektritad lekplats till en offentlig plats kunna se ut så här.


  Utflyktmål och lekspots


  Lek- och gungredskap kan var en del av stadsområdet på många olika sätt. När vi utvecklar uteplatser till en offentlig plats, så pratar vi övergripande om utflyksmål och lekspots. Utflyksmål är en lösning, som kan vara ett bestämt utflyktmål. Lekspots är ett enkelt eller några få lekredskap, som kan användas till spontan lek. Val av lösning är beroende på området, platsen och ekonomin.


  Behöver du veta mera? Så hittar du flera informationer under menypunk 'Utflyktsmål och lekspots' till parker, städer och andra offentliga platser.


  Läs om utflyktmål och lekspots

  Kom ihåg också att skapa trygghet

  Det är många faktorer, som kan förbättra säkerheten och ökar användningen av en park eller annan offentlig plats. Följande är värt att ta ställning till, medan projektet utvecklas:

  Belysning:
  Ljus skapar trygghet och ökar användningen av ett område, för att man kan se vad som händer.

  Staket:
  Lekområden nära trafikerad väg ska vara inhägnat, också för att kunna stoppa en boll.

  Öppenhet:
  Området ska ha olika slags utrymmen, och dom enskilda platserna ska vara synliga.

  Natur:
  Plantera kan vara med till att skapa spännande, mindre platser på lekplatsen.

  Gömställen:
  Lekplatser i ett socialt utsatt område ska inte gömställen, för att inte användas i fel syfte t.ex. till droger.

  Dessutom kan stängda lekhus ofta vara olämpliga, för att dom kan användas till övernattningar.

  ​Glöm inte att tänka över!

  Förutom funktionerna är följande också värt att komma ihåg för att skapa bra platser till lek och rörelse på den offentliga platsen:

  Tillgänglighet:
  Ska olika användargrupper kunna använda platsen?

  Synlighet:
  Vem kan se in på platsen, och är den lämplig i förhållande till målgruppen?

  Åskådare:
  Är det möjligt att se på utan att vara aktiv?

  Lä:
  Ska platsen fungera om vintern, i regnväder eller är den utsatt för blåst?

  Estetik:
  Hur passar funktioneran in i omgivningen? I forhållande till landskapet, färgerna eller liknande?

  Identitet:
  Områden med stark identitet och tydliga teman ökar användningen. Hur och till vem ska den vädja till?

  Natur:
  Finns det existerande planter som ska ingå i designen?

  Här är några referenser – låt dig inspireras

  Se alla referenser

  Här hittar du våra medarbetare!

  Behöver du hjälp att hitta lekutrustning, eller saknar du inspiration till att designa din uteplats? Oavsett dina önskemål vill vi gärna hjälpa dig med att komma vidare.

  Hitta kontaktperson