Design av förskolans lekplats

  På lekplatsen på en förskola styrker barnet sin grundmotorik. Barnet håller på att lära känna sin kropp, - vad kan jag redan? Förskolaåldern är också en tid i barnets utveckling, där det t.ex. kan ta kvantespång i sina motoriska färdigheter, om det utmanas riktigt. Samtidigt ska lekplatsen också vara en plats, där barnet övar och tränar olika sociala färdigheter i gemensamma lekar med andra barn.

  Står du till att designa en ny lekplats t.ex. till en förskola eller liknande? Så är vi din professionella sparrings- och samarbetspartner med rådgivning från start till mål. Här vill du kunna läsa mera om värdesätt till det pedagogiska arbete samt bli inspirerad till design av den goda och utvecklande lekplatsen.


  ​Viktiga punkter när en lekplats utvecklas

  Vår pedagogiska utgångspunkt är följande, när det utvecklas en lekplats till en förskola:


  - Barn ska ha lov till att vara barn
  - Leka är viktigt
  - Mindre fokus på att vara skolförberedande
  - Barn ska lära att sig att leva
  - Barn ska lära sig att vara i gemenskap med andra


  Läroplanens sex teman

  Dom viktigaste punkterna skapar grunden till att förstå dom gemensamma värdena. Vi arbetar med sex teman:


  ​Hur bygger vi upp och skapar dom bästa uteplatserna?

  Vi arbetar med fyra begrepp, när vi skapar en lekplats:


  ​Ett eksempel på en arkitektritning av en lekplats


  När vi tar utgångspunkt i läroplanens sex teman och dom fyra ovannämda begrepp, vill en arkitektritad lekplats till en förskola kunna se så här ut.  Lekplatsens uppbyggning – detta bör du komma ihåg

  Med utgångspunkt i 'Dagens erbjudningslagen' och 'Den stärka pedagogiska lärplanen' är en bra och utvecklande lekplats på en förskolas utomhus friplats, där barn kan vara barn. Det är plats till vart enkelt barn, som kan styrka sitt självförtroende och samtidigt utveckla sig i gemenskap när man leker med andra.

  Här kan du läsa mera om lekplatsens uppbyggnad, och vad du bör komma ihåg att tänka över.  Lekplatsens uppbyggnad

  En väl disponerad lekplats har en central placerad gemensamt område nära ingången och utgången till förskolan. Här ska det vara plats till barn och vuxna, och alla ska kunna sitta och slappna av samt sitta och äta. Det kan också vara ett podie eller en scene till gemensam samling.  Därutöver bör lekplatsen delas in i ett antal mindre och strörre rum, eftersom en stor, öppen lekplats med transparanta redskap vill tilltala få. Små trevliga oaser, där man kan gömma sig, fördjupa sig och vara ensam eller vara ihop med en mindre grupp, som vill vara bra för särskilt dom mindre barnen.  Rum kan skapas med hjälp av:  • Terrängskillnader som backar och dalar samt upphöjda podier till en bestämd lek
  • Övergångar med beläggningsmaterial t.ex. i form av en stig
  • Massiva lekredskap som lekhus eller bålhus, men barnen ska alltid ha möjlighet för att få kontakt med en vuxen

  • Lugna zoner placeras bäst långt bort från den gemensamma zonen. På den motsatta sidan av den gemensamma zonen placeras med fördel dom mera vilda kroppsliga funktionerna som bollspel, cykling, rotation, gunga och klättra.


  I designen och uppbyggnaden av lekplats till 0-6 åringar bör kommas ihåg att


  • Olika rumsstorlekar – både stora och öppna till vild, aktiv lek samt små och mera stängda med lugn och ro
  • Plantering i form av gräs, träd, buskar, blomster och blomlådor som är med till att definera rummet
  • Olika niveauer så barnet kan springa/köra upp och ner för backen.
  • Det kan uppstå vattenpölar och ligga is
  • Pausmöjligheter som sitta, ligga, stå och hänga-ut platser till både barn och personal
  • Områden med sol och områden med skugga – speciellt viktigt om sommaren
  • Därutöver ger det en bra helhet och estetiskt uttryck, om materialvalet är konsekvent

  Bli inspirerad och se utvalda referenser här

  Se alla referenser


  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.