Utomhusmöbler och tips till desing av utomhusområden till de äldsta eleverna

  När vi designar utomhusområden till grundskolans äldsta klasser och ungdomar på gymnasiet, fokuserar vi på deras behov av gemenskap och att skapa gemenskap. De unga vill gärna sitta på mysiga platser tillsammans – både i större grupper och i mindre grupper. Det får gärna vara gröna hörn till att kunna dra sig tillbaka och vara sig själv.

  Motion och en hälsosam livsstil betyder också något för ungdomarna. Därför är fitnessbarer, parkour och bollnät också bra element, som kan ge motion på rasterna. Med lite kreativa idéer kan utomhusmöblerna ha flera funktioner.

  Vi ser utomhusplatsen på skolan som både en friplats och en inlärningsplats till användning i undervisningen. Hitta inspiration under Elverdals utemöbler.


  Gröna sittplatser skapar platser till rasterna på skolgården

  Bra platser att koppla av på eller att ta en rast

  Sittplatser, rumsavskärmning, blomsterlådor, kreativa element och funktioner till träning och rörelse är elementer som du kan tänka på i din design på skolans utomhusområde till ungdomarna.
  Detär också en idé att tänka in gröna växter, som kan fungera som rumsdelare och kan skärma av utan att stänga till – t.ex. pergola, gröna staket med lameller, runda sittplatser under träden som ger skugga och buskar, som kan skapa mysiga hörn.

  Utomhusmöbler till att skapa gemeskap, att umgås och kreativa aktiviteter

  Med plattformar, bänkar, sitt-trappor,
  sittpallar eller scenplattformar kan du skapa varierande sittmiljöer, där ungdomarna kan koppla av på rasterna och efter skolan. Samtidigt kan sittplatserna ingå i undervisningen och vara en utomhusinlärningsmiljö till gemensam klassundervisning och grupparbete.

  Har skolan många kreativa eller sociala aktiviteter, kan träplateauer, sitt-trappor och små scener användas till att dra ut aktiviteterna utanför.
  Sitt- och inlärningsmiljöer i amfiteaterform till skolans utomhusområde 


  Designtips

  • Tänk utbildingsplats – skapa flexibla platser
  • Bra sittmöjligheter till inlärningsmiljöerutanför
  • Ljusa och interaktiva element – t.ex. kan LED-ljus sättas i t.ex. bänkar, sittmöbler, stolpar och studsmattor, så att det kan vara ljust på uteplatserna under de mörka månaderna. Ljuset aktiveras av rörelser. Eller ett ljudsystem med bluetooth-mottagare kan installeras
  • Gröna miljöer – blomlådor, pergola, häckar, träd som ger skugga
  • Utomhusmöbler som skapar avkopplande platser – hängmattor, plana triangulära nät, träbänkar, HangOut-bänkar, bord och sittpallar
  • Solsegel – över sittplatserna, till avskärmning för solen och eleverna kan sitta utanför och arbeta med datan.
  • Utrustning till spontan lek eller bollspel


  Elevern i skolan får åtminstånde röra sig under skoldagen - vis ar Syddansk Universitets undersökning 'Rörelse under skoldagen 2020'


  Läs rapporten här


  Använd kroppen


  Utomhusområderna till de äldsta elverna ska signalera något annat än lek.

  De äldsta klasserna är de elever, som enligt undersökningen rör sig minst under skoldagen. Eftersom dom inte riktigt leker längre, men gärna vill ut och röra sig på rasterna, är det mer bollspel, pingis, fitnessredskap, parkour och balansbanor, som tilltalar dem.


  Pingis är en social aktivitet, där alla kan vara med 

  Idéer till redskap, som tilltalar ungdomar och där många kan delta


  • Pylonkarusellen, där man kan vara fler samtidigt och som verkligen kan få fart på. Pylonkarusellen kan också användas till att umgås och sitta på utan att snurra runt
  • Stor kompisgunga
  • Fitness barr eller stänger kan användas till att träna styrka på och sitta på
  • Parkourstativ i olika storlekar. Låga parkourelement, som används till hopp eller att sitta på.
  • Målplattor till att kasta boll på
  • Basketbolls nät
  • Bollnät
  • PingOut bordtennisbord
  • Termoplast – häftiga motiv eller ord
  Workshop till att

  sätta ord och bilder på behov och önskemål  Vi vill gärna göra en workshop med er till att engagera eleverna i hur utomhusområderna ska inredas, utrustning mm. Workshoppen kan också vara en återkommande aktivitet, så att du på skolan kan fortsätta arbeta med utomhusområden


  Kan vi hjälpa till med något?
  Här kan du skriva till oss!


  Fyll i formuläret, om du vill att en av våra lekplatskonsulenter kontaktar dig.