Hoppa in i undervisningen – använd studsmattan 

  Skolorna i Danmark har ett mål om att barn och unga i genomsnitt får 45 minuters daglig träning och rörelse under skoldagen.


  Hoppa in i hälsa och trivsel 

  Studsmattor på skolgården skapar massor av roliga lekar till barnen. Här tränas höga hopp som astronaut på väg i sin raket eller tuffa danssteg.

  Om barn och unga själva får välja, är studsmattan en av de vanligaste träningsaktiviteter till åldersgruppen 7-15 år, när de ska ut och röra på sig.

  Studsmattor är inte bara populära, de ger ett brusande magkittling, smil och skratt på skolgården. Att hoppa och leka på en studsmatta är också hälsosam träning. Du stärker både muskler, leder, förbättrar koordinationsförmågan och kroppskontrollen. Och totalt sett ger studsmattor bara bra kondition och en frisk energipaus under skoldagen.

  En studsmatta på skolgården eller flera ihopsatta till en bana ger barnen möjlighet för att leka tillsammans, där alla är med. Gemensamma aktiviteter är med till att stärka social interaktion och trivsel. Studsmattan kan också inkluderas i utomhusundervisningen till att träna stavning, siffror, gångertabellen mm. Här kan barnen vara med till att bestämma sina regler för hopp eller vägar till uppgifter eller som ’brain breaks’.

  Se alla våra olika typer av studsmattor.


  Stärker hälsa och utveckling 

  Att röra på sig och inte sitta stilla på en stol allt för många timmar under dagen, stärker barnens hälsa och utveckling.

  Bättre trivsel 

  Viktigt för skolorna är också att motion och rörelse ger bättre trivsel och högre motivation.

  WHO rekommenderar 

  Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar också att barn och unga får måttlig motion 1 timme dagligen.


  Hoppa sig till bättre minne och inlärning  

  Utomhusundervisning ger variation i skoldagen och nya relationer mellan elever och lärare. Några barn har det enklare med att lagra kunskap, när de själva är aktiva under inlärningen och har fått upp pulsen.

  Experter menar att barn kan komma ihåg bättre genom kroppen. Arbetsminne är viktigt för inlärningen. När man t.ex. hoppar, hjälper upprepade rörelser och rytmer en till att komma ihåg och behålla informationen. In och utantill inlärning är ett sätt att träna arbetsminnet på.  "Det finns ett positivt sammanhängande mellan användning av rörelse i undervisningen och elevernas akademiska och generella trivsel. Ju mer lärarna involverar rörelse på lektionerna, desto bättre akademiska resultat uppnår elverna i 6. klass i de nationella testerna."


  Citat från huvudkonklusionen i VIVE’s sammanfattning: Kunskap om grundskolereformen.
  Insamling av resultatet från uppföljningsprogrammet 2015-2018.


  Hoppa sig till koncentraionsförmåga 

  Det kan t.ex. vara enkelt att förstå volym, geometri och mätning. Hur långt är egentligen 10 meter? Och hur högt kan man hoppa upp i luften?

  Avstång och mätning är lättare att relatera till när du själv prövar dom med din kropp. På samma sätt är det för några barn enklare att komma ihåg stavning, siffror och tabeller genom att hoppa eller dansa dem.

  Lek på studsmattan är perfekt till aktiva inlärningsraster, också kallat power breaks eller brain breaks. Aktiva raster ger hjärnan energi att arbeta koncentrerat och stärker en till att vara inlärningsklar.

  "Hjärnan fungerar som en muskel, som blir större vid aktivitet och mindre vid inaktivitet. Studier visar att elever som har gått i 20 minuter klarar sig markant bättre i koncentrationstester och har större hjärnaktivitet än elever som har suttit stilla i 20 minutter".

  Siger Mona Have från Forsknings- och Innovationscenter för Idrott, Rörelse och Inlärning på Syddansk Universitet i artikel på Skoleliv 2017.

  Så använder man studsmattan i undervisningen 

  Studsmattor kan användas som när man hoppar hage med siffror på rad, träna minus- och plustal, 10 vänner och gångertabellen. Man kan hoppa ensam eller som ett par.

  I språkämnena kan man använda studsmattorna till att träna vokalljud, ordklasser, ord med samma bokstav eller sammansatta ord – där man kan byta till att hoppa in med ett nytt ord.

  Hoppå på studsmatta kan också få fart på fantasin med rörelse i berättande övningar och personbeskrivningar.


  Ideér till matematik

  • Träna gångertabellerna medan man hoppar
  • Träna siffror medan man hoppar
  • Parhoppa med beräkningar - minus eller plus uppgifter. Den ena partnern ger en uppgift, som den andra ska räkna ut
  • Stafett med siffertavla med inlagda hopp på studsmattan

  Ideér till övningar med berättelser och träna nya ord 

  • Berätta en historia, som går på skift i gruppen. Varje barn hittar på 1-2 meningar
  • Berätta om en person
  • Träna ord med bestämd former t.ex. ord som slutar på -lig, -else, -ning
  • Träna sammansatta ord
  • Lär flera ord – träna djurnamn, huvudstäder, länder på kontinenter, personer från historien osv.
  • Träna ord på andra språk